Tổng hợp bài giải toán lớp 6 SGK Tập 1 – Tập 2

Bài này Admin hoidatructuyen.vn sẽ tổng hợp lại tất cả bài giải toán lớp 6 từ tập 1 sách giáo khoa cho đến hết tập 2 sgk môn toán lớp 6. Mọi người vào bài tổng hợp này sẽ dễ dàng tìm kiếm được bài toán mình cần. Nếu bạn có thắc mắc ở bài giải nào thì hãy đặt câu hỏi trực tiếp lên bài giải đó và cộng động sẽ thảo luận và giải đáp cho nhé. Bạn hãy lưu bookmark trang để tiện lợi cho lần xem kế tiếp.

Giải Toán Lớp 6 Tập 1

Chương I: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên

Bài 1: Phần tử của tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3: Ghi số tự nhiên

Bài 4: Số phần tử của một tập hợp – tập hợp con

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài 7: Lũy thừa cơ số mũ tự nhiên – nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

Bài 13: Ước và bội

Bài 14: Số nguyên tố, Hợp Số, bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 16: Ước chung và bội chung

Bài 17: Ước chung lớn nhất

Bài 18: Bội Chung nhỏ nhất

Ôn tập chương I

Chương II: Số Nguyên

Bài 1: Làm quên với số âm

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 3: Thứ tự tập hợp các số nguyên

Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép Trừ hai số Nguyên

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9: Quy tắt chuyển vế

Phần Hình Học – Chương I: Đoạn Thẳng

Bài 1: Điểm đoạn thẳng

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4: Thực hành ngoài trời

Bài 5: Tia

Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB

Bài 9: Vẽ đoạn thằng cho biết độ dài

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Phần ôn tập

Giải toán lớp 6 Tập 2

Chương 3: Phân Số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 6: So sánh phân số

Bài 7: Phép cộng phân số

Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bài 12: Phép chia phân số

Phép chia phân số – Luyện tập

Bài 13: Hỗn số, Số thập phân, Phần trăm

Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Phần hình học tập 2

Chương II: Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài 2: Góc

Bài 3: Số đo góc

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

Bài 8: Đường tròn

Bài 9: Tam giác

Trên đây mình đã thông kê lại cho tất cả bạn phần giải bài tập toán lớp 6 cả tập một và tập hai trong SGK rồi nhé. Bạn cũng có thể tham khảo thêm phần giải bài tập các lớp khác ở mục giải toán nhé. Chúc bạn thành công.

Câu hỏi của vào 07/06/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.