Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 8 – Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Luyện tập

Bài Tập 52 Trang 29 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống

giai-toan-lop-6-bai-52

Bài giải 

Ghi nhớ tính chất sau: a + b = c = > b = c – a  và a = c – b

Bản kết quả chi tiết

giai-toan-lop-6-bai-52-1

Bài Tập 53 Trang 30 SGK

Đề bài

Em hãy “xây bức tường” bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy tắc sau: a = b + c

giai-toan-lop-6-bai-53

Bài giải 

Các bạn ghi nhớ quy tắc a = b +c để tìm các số sao cho thích hợp.

Bản kết quả chi tiết

giai-toan-lop-6-bai-53-1

Bài Tập 54 Trang 30 SGK

Đề bài

Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

\dpi{100} a)\frac{-3}{5}+\frac{1}{5} = \frac{4}{5}\, \, \, \, b)\frac{-10}{13}+\frac{-2}{13} = \frac{-12}{13}

\dpi{100} c)\frac{2}{3}+\frac{-1}{6} = \frac{4}{6}+\frac{-1}{6}=\frac{3}{6} = \frac{1}{2}\, \, \, d)\frac{-2}{3}+\frac{2}{-5} = \frac{-2}{3}+\frac{-2}{5}=\frac{-10}{15} + \frac{-6}{15} = \frac{-4}{15}

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).

Bài giải

Câu a)

Đáp án Sai. Đáp án chính xác là

\dpi{100} \frac{-3}{5}+\frac{1}{5} = \frac{-2}{5}

Câu b)

là đáp án Đúng

Câu c)

Là đáp án Đúng.

Câu d)

Là đáp án Sai. Đáp án chính xác là

\dpi{100} \frac{-2}{3}+\frac{2}{-5}=\frac{-2}{3}+\frac{-2}{5}=\frac{-10}{15}+\frac{-6}{15}=\frac{-16}{15}

Bài Tập 55 Trang 30 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống . Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

giai-toan-lop-6-bai-555

Bài giải 

Cộng các phân số theo thứ tự từ trái sang phải, theo thứ tự các phân số rồi điền kết quả vào ô trống.

Bản kết quả chi tiết

giai-toan-lop-6-bai-55-1

Bài Tập 56 Trang 31 SGK

Đề bài

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

\dpi{100} A = \frac{-5}{11} +\left ( \frac{-6}{11} +1 \right )\, \, \, \, B=\frac{2}{3}+\left ( \frac{5}{7}+\frac{-2}{3} \right )\, \, \, \, C=\left ( \frac{-1}{4} + \frac{5}{8}\right ) +\frac{-3}{8}

Bài giải 

Ghi nhớ phép cộng phân số có tính chất giao hoán và kết hợp, các bạn chọn những phân số thích hợp và gộp lại với nhau cho dễ tính toán.

\dpi{100} A = \frac{-5}{11}+\left ( \frac{-6}{11} + 1 \right ) = \left ( \frac{-5}{11} + \frac{-6}{11} \right ) + 1 = \frac{-11}{11} + 1= -1+1 = 0

\dpi{100} B = \frac{2}{3}+\left ( \frac{5}{7}+\frac{-2}{3} \right ) = \left ( \frac{2}{3} + \frac{-2}{3} \right ) +\frac{5}{7} = 0 +\frac{5}{7} = \frac{5}{7}

\dpi{100} \left ( \frac{-1}{4}+\frac{5}{8} \right ) + \frac{-3}{8} = \frac{-1}{4} +\left ( \frac{5}{8} +\frac{-3}{8} \right ) = \frac{-1}{4} +\frac{2}{8} = 0

Bài Tập 57 Trang 31 SGK

Đề bài

Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng: Muốn cộng hai phân số -3/4 và 4/5 ta làm như sau:

a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b) Nhân mẫu của phân số -3/4 với 5, nhân mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng hai tử lại.

c) Nhân cả tử và mẫu của phân số -3/4 với 5 nhân cả tử và mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng hai tử mới lại giữ nguyên mẫu chung.

d) Nhân cả tử và mẫu của phân số -3/4 với 5, nhân cả tử và mẫu của phân số 4/5 với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.

Bài giải 

Câu a ) Sai vì 2 phân số trên không có mẫu số chung nên không thể cộng trực tiếp với  nhau.

Câu b) Sai vì phải nhân cả từ và mẫu phân số -3/4 với 5 và nhân từ và mẫu phân số 4/5 cho 4.

Câu c) Là đáp án Đúng.

Câu d)  Sai vì khi 2 phân số cùng mẫu ta chỉ cộng tử số với nhau, giữ nguyên mẫu số.

Ôn Tập lại Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Câu hỏi của vào 14/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.