Giải toán lớp 6 Tập 2 – Phần hình học chương II – Bài 3 – Số đo góc

Bài Tập 11 Trang 79 SGK

Đề bài

Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

hinh-hoc-chuong-2-bai 11

Bài giải

Góc xOy có số đo là: \dpi{100} \widehat{xOy} = 50^{\circ}

Góc có số đo là: \dpi{100} \widehat{xOz } = 100^{\circ}

Góc có số đo là: \dpi{100} \widehat{xOt } = 130^{\circ}

Bài Tập 12 Trang 79 SGK

Đề bài

Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

hinh-hoc-chuong-2-bai 12

Bài giải

Các bạn dùng eke để đo các góc trong hình 19. Kết quả như sau:

\dpi{100} \widehat{ABC} = 60^{\circ};\, \, \, \, \, \widehat{BAC} = 60^{\circ};\, \, \, \, \widehat{ACB} = 60^{\circ}

So sánh các góc

Ta thấy 3 góc đều có giá trị bằng nhau, nên 3 góc đó sẽ bằng nhau.

Ký hiệu:

\dpi{100} \widehat{ABC} = \widehat{BAC} = \widehat{ACB}

Bài Tập 13 Trang 79 SGK

Đề bài

Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20.

hinh-hoc-chuong-2-bai 13

Bài giải

Ta thấy hình 20 là tam giác vuông tại I.  Nên góc \dpi{100} \widehat{LIK} = 90^{\circ}

Mà trong tam giác vuông thì tổng 3 góc bằng 180 độ. Nên ta suy ra được giá trị 2 góc còn lại:

\dpi{100} \widehat{ILK} = \widehat{IKL} = 45^{\circ}

Bài Tập 14 Trang 79 SGK

Đề bài

Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn tù, bẹt. Dùng góc vuông của eke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

hinh-hoc-chuong-2-bai 14

Bài giải

Ta ước lượng bằng mắt thì các góc trên có giá trị là:

Có 2 góc vuông là góc 1 và góc 5.

Có 2 góc nhọn là góc 3 và góc 6.

1 góc tù là góc 4.

1 góc bẹt là góc 2.

Dùng thước đo để tìm số đo mỗi góc:

\dpi{100} \widehat{1} = \widehat{5} = 90^{\circ}

\dpi{100} \widehat{3} = 70^{\circ};\, \, \, \, \widehat{6} = 30^{\circ};\, \, \, \, \, \widehat{4} = 135^{\circ};\, \, \, \, \widehat{2} = 180^{\circ}.

Bài Tập 15 Trang 80 SGK

Đề bài

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Bài giải

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc \dpi{100} \small 180^{\circ}.

Do đó: \dpi{100} \small 180^{\circ} \dpi{100} \small : 6 = 30^{\circ}  nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc là \dpi{100} \small 30^{\circ}

Có được giá trị mỗi giờ là bao nhiêu độ ta tiến hành tìm số đo của các góc còn lại:

Lúc 2 giờ bằng: \dpi{100} \small 2.30^{\circ} = 60^{\circ}

Lúc 3 giờ bằng: \dpi{100} \small 3.30^{\circ} = 90^{\circ}

Lúc 5 giờ bằng: \dpi{100} \small 5.30^{\circ} = 150^{\circ}

Lúc 6 giờ bằng: \dpi{100} \small 6.30^{\circ} = 180^{\circ}

Lúc 10 giờ bằng: \dpi{100} \small 2.30^{\circ} = 60^{\circ} ( Vì góc giữa 2 kim đồng hồ luôn \dpi{100} \small \leqslant 180^{\circ})

Bài Tập 16 Trang 80 SGK

Đề bài

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi góc xOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không là 0o. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ.

Bài giải

Vì vào lúc 12 giờ thì kim phút và kim giờ trùng nhau, nên số đo góc lúc 12 giờ là \dpi{100} \small 0^{\circ}

Bài Tập 17 Trang 80 SGK

Đề bài

Đố: Một học sinh đề nghị làm một “thước đo góc hình chữ nhật” như hình 22 các đoạn thẳng trên các cạnh BC, CD, DA có độ dài bằng nhau. Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

hinh-hoc-chuong-2-bai 17

Bài giải

Các bạn dùng thước đo để đo các góc trên các cạnh BC, CD, DA và kiểm tra độ dài.

Kết quả là thước đo góc này Sai.

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương II – Phần hình học

Bài 2: Góc

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 6: Tia phân giác của góc

  • Tia phân giác của góc – Luyện tập
Câu hỏi của vào 25/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.