Giải toán lớp 6 – Bài 1 – Làm quen với số âm – Chương II – SGK Tập 1

Bài Tập 1 Trang 68 SGK

Đề bài

Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):

giai toan lop 6 bai 1-68

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.

b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn.

Bài giải

Câu a )

Nhiệt kế a chỉ -3o C đọc là trừ ba độ C hoặc âm ba độ C.

Nhiệt kế b chỉ -2o C đọc là âm hai độ C hoặc trừ hai độ C.

Nhiệt kế c chỉ 0o C đọc là không độ C.

Nhiệt kế d chỉ 2o C đọc là hai độ C.

Nhiệt kế e chỉ 3o C đọc là ba độ C.

Câu b )

Khác với số dương thì giá trị các số âm sẽ giảm dần từ -1 > -2 > -3 …. Còn với số dương là 1 < 2 < 3 …

Vì vậy nhiệt kế b có chỉ số là -2 o C, nhiệt kế b có chỉ số là -3 o C. Vì -2 o C > -3 o C

Nên nhiệt kế b có nhiệt độ cao hơn nhiệt kế a.

Bài Tập 2 Trang 68 SGK

Đề bài

Đọc độ cao của các điểm sau:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới).

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-lip-pin là -11524 mét (sâu nhất thế giới).

Bài giải

Câu a )

Cách đọc tên các con số đo diện tích hay chiều cao, chiều rộng, chiều dài

Đọc từ vị trí chữ số có hàng đơn vị cao nhất đến hàng thấp nhất

Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét. Ta đọc vị trí số hàng nghìn trước rồi đến hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị

Tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét

Câu b )

Còn đối với các số âm cách đọc cũng tương tự như thêm chữ âm hoặc trừ đầu tiên

Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-lip-pin là -11524 được đọc là

Âm mười một nghìn năm trăm hai mươi bốn mét.

Bài Tập 3 Trang 68 SGK

Đề bài

Người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.

Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

Bài giải

Theo đề bài thì trước công nguyên là một số âm, vậy ta thêm dấu trừ trước năm diễn ra thế vận hội.

Năm tổ chức thế vận hội đầu tiên : – 776 trước công nguyên.

Bài Tập 5 Trang 68 SGK

Đề bài

Vẽ một trục số và vẽ:

Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị.

Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.

Bài giải

Mỗi đơn vị trong trục tọa độ là 1 số hơn kém nhau 1 đơn vị. Đối xứng nhau qua điểm mốc là số 0.

Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị là

  -3;  -2  ; -1 ; 0  1  ; 2 ;  3

Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là

(-1; 1) ; (-2; 2) ; (-3; 3) và còn nhiều cặp khác như ( -4; 4) ; (-5; 5) ….

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương II

Ôn tập chương I

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 3: Thứ tự tập hợp các số nguyên

Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Câu hỏi của vào 16/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.