Giải toán lớp 6 Tập 2 – Phần hình học chương II – Bài 6 – Tia phân giác của góc

Bài Tập 30 Trang 87 SGK

Đề bài

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc xOt = \dpi{80} \small 25^{\circ}, góc xOy = \dpi{80} \small 50^{\circ}.

Bài giải

a)Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt?

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao.

Bài giải

hinh-hoc-chuong-2-bai 30

Câu a)

Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy. Vì tia Ot và Oy cùng thuộc nữa mặt phằng bờ chứa tia Ox

Và: \dpi{100} \small \widehat{xOt} < \widehat{xOy} (25^{\circ} < 50^{\circ})

Câu b)

Vì theo câu a tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên:

\dpi{100} \small \widehat{xOt} + \widehat{tOy} = \widehat{xOy}\, \Leftrightarrow \, 25^{\circ} + \widehat{tOy} = 50^{\circ}\, \Rightarrow \widehat{tOy} = 50^{\circ} - 25^{\circ} = 25^{\circ}

Vậy \dpi{100} \small \widehat{tOy} = \widehat{xOt}

Câu c)

Ta có tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy và  \dpi{100} \small \widehat{tOy} = \widehat{xOt} nên tia Ot là tia phân giác của góc xOy.

Bài Tập 31 Trang 87 SGK

Đề bài

a)Vẽ góc xOy có số đo \dpi{80} \small 126^{\circ}.

b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Bài giải

Câu a)

Vẽ tia Ox trước, sau đó dùng thước đo vẽ tia Oy có số góc là \dpi{80} \small 126^{\circ}.

Hình vẽ minh họa:

hinh-hoc-chuong-2-bai 31

Câu b)

Tia phân giác là tia chia đều 1 góc thành 2 góc bằng nhau, đặt tên tia Oz là tia phân giác cần vẽ. Ta có

\dpi{100} \small \widehat{xOt} = \widehat{tOy} = \frac{\widehat{xOy}}{2} = \frac{126^{\circ}}{2} = 63^{\circ}

Hình vẽ tia phân giác Oz:

hinh-hoc-chuong-2-bai 31-1

Bài Tập 32 Trang 87 SGK

Đề bài

Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng:

\dpi{100} \small a)\, \widehat{xOt} = \widehat{yOt};\, \, \, \, \, b)\widehat{xOt}+ \widehat{tOy} = \widehat{xOy}

\dpi{100} \small c)\widehat{xOt} + \widehat{yOt} = \widehat{xOy}\, \, v\grave{a}\, \widehat{xOt} = \widehat{yOt}

\dpi{100} \small d)\, \widehat{xOt} + \widehat{yOt} = \frac{\widehat{xOy}}{2}

Bài giải

Câu a)

Đáp án Sai vì thiếu điều kiện Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy.

Câu b)

Đáp án Sai vì thiếu điều kiện \dpi{80} \small \widehat{xOt} = \widehat{tOy}

Câu c)

Đáp án Đúng.

Câu d)

Đáp án Đúng.

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương II – Phần hình học

Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

Bài 8: Đường tròn

Bài 9: Tam giác

Câu hỏi của vào 27/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.