Giải toán lớp 6 Tập 2 – Phần hình học chương II – Bài 1 – Nữa mặt phẳng

Bài Tập 1 Trang 73 SGK

Đề bài

Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng.

Bài giải

Những hình ảnh về mặt phằng như bức tường, mặt gương, mành hình tivi, mặt nước trên hồ, sông khi yên lặng…

Bài Tập 2 Trang 73 SGK

Đề bài

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không?

Bài giải

Các bạn chọn 1 tờ giấy từ cuốn tập sao cho bằng phẳng, không bị nhăn và gấp đôi đôi tờ giấy thành 2 phần bằng nhau. Thì nếp gấp là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

Bài Tập 3 Trang 73 SGK

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Bất kỳ đường thằng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai …..

b) Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia 0x cắt …..

Bài giải

Câu a)

Bất kỳ đường thằng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nữa mặt phẳng đối nhau.

Câu b)

Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia 0x cắt đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A và B.

Bài Tập 4 Trang 73 SGK

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

Bài giải

bai-4 trang 73 phần hình học chuong 2

Câu a)

Hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a gồm:

Nửa mặt phẳng bờ a chứa A

Nửa mặt phẳng bờ a chứa B và C

Câu b)

Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.

Bài Tập 5 Trang 73 SGK

Đề bài

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Bài giải

bai-5 trang 73 phần hình học chuong 2

Theo hình vẽ thì tia OM nằm giữa tia OA và OM vì theo đề bài thì M là điểm nằm giữa hai điểm A, B.

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương II – Phần hình học

Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương II: Góc – Phần hình học

Bài 2: Góc

Bài 3: Số đo góc

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Câu hỏi của vào 23/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.