Chính Sách Webiste Hoidaptructuyen.vn

Hoidaptructuyen.vn sẽ đảm bảo rằng thông tin riêng tư của bạn sẽ được bí mật tuyệt đối. Trước khi sử dụng bạn hãy đọc qua các điều khoản của hoidaptructuyen để nắm đầy đủ thông tin cũng như các chính sách khi sử dụng. Việc tham gia và sử dụng hoidaptructuyen.vn là bạn chính thức đồng ý với điểu kiện được nêu trong chính sách này. Chính sách có thể thay đổi và bổ sung theo thơi gian. Vì vậy bạn hãy thường xuyên cập nhật thông tin nhé.

Site chúng tôi là cộng đồng do người dùng tự phát triển. Vì vậy trong site luôn chứa link đến các trang web khác mà chúng tôi không thể kiểm soát. Công ty sỡ hữu và điều hành hoidaptructuyen.vn không chịu trách nhiệm bảo mật khi bạn thực hiện liên kết tới các trang được kết nối từ hoidaptructuyen.vn.

Các bạn hãy đọc qua chính sách và điều khoản bảo mật trước khi sử dụng. Đây chính là lời khuyên của chúng tôi gửi đến bạn.

Các thông tin thu thập từ bạn.

 • Hoidaptructuyen.vn thu thập thông tin theo điều kiện sử dụng của riêng mình.
 • Thông tin đầy đủ sẽ được bạn cập nhật sau khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký thì bạn chỉ cần nhập tên đăng nhập và địa chỉ email và mật khẩu.
 • Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của hoidaptructuyen.vn.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

 • Chúng tôi nắm giữ thông tin của bạn nhầm mục dích điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ trong tại website.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để thông báo về các tính năng mới, sản phầm mới cho bạn biết.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dung thông tin để gửi mail thông báo, gửi thông báo về hoặt động của bạn tại hoidaptructuyen.vn cũng như nhưng gì bạn quan tâm tại website của chúng tôi.
 • Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại khu vực liên lạc.

Ai đang thu thập thông tin của bạn?

 • Khi được hỏi về thông tin cá nhân trên hoidaptructuyen, có nghĩa bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng hoidaptructuyen.vn, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của hoidaptructuyen biết.

Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin riêng tự của bạn với bất khì bên thứ 3 nào. Trừ 4 mục sau đây.

 • 1. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho nhóm thứ ba nếu có sự đồng ý của bạn.
 • 2. Thông tin của của bạn sẽ được cung cấp cho bên thứ ba. Nếu như đó là bên chúng tôi thuê để nâng cấp dịch vụ cho website.
 • 3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.
 • 4.Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và chuyển toàn bộ thông tin đến bên thứ ba. Nếu bên thứ ba mua lại quá trình kinh doanh và điều hành của chúng tôi.