Giải toán lớp 6 – Bài 6 – Phép trừ và phép chia – Luyện tập 1

Bài Tập 47 Trang 24 SGK

Đề bài 

Tìm số tự nhiên x, biết:

  • a) (x – 35) – 120 = 0
  • b) 124 + (118 – x ) = 217
  • c) 156 – (x + 61) = 82

Bài giải 

Câu a )

(x – 35) – 120 = 0

(x – 35) = 0 + 120

x – 35 = 120

x = 120 + 35

x = 155

Câu b )

124 + (118 – x ) = 217

(118 – x) = 217 – 124

118 –  x = 93

x = 118 – 93

x = 25

Câu c )

156 – (x + 61) = 82

(x + 61) = 156 – 82

x + 61 = 74

x = 74 – 61

x = 13 

Bài Tập 48 Trang 24 SGK

Đề bài 

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp.

Ví dụ: 57 + 96 = (57 – 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153

Hãy tính nhẩm: 35 + 98; 46 + 29

Bài giải 

Cách làm với dạng bài tập thêm bớt trên như sau :

Nếu cùng thêm và bớt cùng một số vào tổng thì tổng đó không thay đổi. Mục đích của việc thêm bớt này để tạo ra một số chẵn chục, hoặc chẵn trăm, … để từ đó giúp chúng ta tính nhẩm nhanh hơn. Ở ví dụ trong bài, chúng ta đã cùng thêm – bớt một số là 4 để tạo ra một số chẵn trăm là 100.

35 + 98 = (35 – 2) + ( 98 + 2) = 33 + 100 = 133

Với câu này thì ta thấy số 98 cần thêm 2 thì sẽ được số 100 tròn và việc xử lý phép tính này trở nên đơn giản hơn.

46 + 29 = (46 – 1) + ( 29 + 1)  = 45 + 30 = 75

Ta thấy 29 cần thêm 1 để tròn số là 30. Tuỳ từng bài mà ta lựa chọn con số thích hợp để thêm vào nha.

Bài Tập 49 Trang 24 SGK

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37

Hãy tính nhẩm: 321 – 96; 1354 – 997

Bài giải

Dạng toán này cách làm tương tự như bài 48 ở trên, thay vì phép cộng thì bài tập này là phép trừ.

321 – 96 = (321 + 4 ) – ( 96 – 4 ) = 325 – 100 = 225

1354 – 997  = (1354 + 3 – ( 997 – 3) = 1357 –  1000 = 357

Bài Tập 51 Trang 25 SGK

Đề bài 

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.

2
5
86

 

 

 

Bài giải 

Đề bài yêu cầu điền số thích hợp sao cho tổng các hàng ngang, dọc và đường chéo đều bằng nhau.

Như để bài thì tổng đường chéo là :

8 + 2 + 5 = 15

Vì vậy điều cần làm bây giờ là tìm số để các hàng còn lại đều có tổng bằng 15.

Dòng thứ 3 tồn tài số 8 và 6 và tổng là 8 + 6 = 14 vì vậy cần thêm ô còn lại là số 1 để được 15

8 + 1 + 6 = 15

Cột thứ 3 tồn tại số 2 và 6 và tổng là 8. Cần thêm 7 để được tổng là 15

2 + 7 + 6 = 15

Cột thứ 2: đã có số 5 và số 1 mới được tìm trong dòng 3. Và tổng là 6. Cần thêm số 9 vào ô còn lại

1 + 5 + 9 = 15

Đường chéo thứ 2 : đã có 2 số là 5 và 6. Thêm 4 sẽ được tổng là 15

6 + 5 + 4 = 15

Cột thứ 1 : đã có 2 số là 5 và 7, vì vậy thêm 3 vào vị trí để được 15

7 + 5 + 3 = 15

Đã tìm xong các số cần tìm, bây giờ thêm các giá trị vào ô trống còn thiếu nha.

492
357
816

 

 

 

Xem tiếp phần luyện tập 2: Phép trừ và phép chia – Luyện Tập 2

Câu hỏi của vào 07/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.