Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 16 –Tìm tỉ số của hai số – Luyện tập

Bài Tập 142 Trang 59 SGK

Đề bài

Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g “vàng” này chứa tới 999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 999/1000 = 99,9%. Em hiểu thế nào khi nói đến vàng bốn số 9 (9999).

Bài giải

Khi nói vàng bốn số 9 (9999), nghĩa là Trong 10 000g “vàng” này chứa tới 9999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là:

9999/10000 = 99,99%

Bài Tập 143 Trang 59 SGK

Đề bài

Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Bài giải

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là:

\dpi{100} \frac{2.100}{4} = 5 %

Bài Tập 144 Trang 59 SGK

Đề bài

Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột.

Bài giải

Lượng nước trong 4kg dưa chuột là:

97,2% . 4 = \dpi{100} \frac{97,2}{100}.4 = 3,888(kg)

Lương nước trong 4kg dưa chuột là 3,889 kg

Bài Tập 145 Trang 59 SGK

Đề bài

Tìm tỉ lệ xích của một tấm bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn trong thực tế là 80km.

Bài giải

Ta có công thức tỉ lệ xích = bản đồ : thực tế

Vì 4cm và 80km không cùng đơn vị nên ta đổi 80km thành cm

80km = 8 000 000 cm

Tỉ lệ xích của bản đồ là:

\dpi{100} \frac{4}{8000000} = \frac{1}{2000000}

Bài Tập 146 Trang 59 SGK

Đề bài

Trên một bản đồ vẽ kỹ thuật có tỷ lệ xích 1 : 125, chiều dài của một chiếc máy bay Bô-inh (Boeing) 747 là 56,408 cm. Tính chiều dài thật của chiếc máy bay đó.

Bài giải

Gọi x là chiều dài của máy bay Bô-inh , ta có:

\dpi{100} \frac{56,408}{x} = \frac{1}{125}\, \Rightarrow x = 56,408.125 = 7051 (cm)

Vậy chiều dài thật của máy bay là 7051 cm = 70,50 m

Bài Tập 147 Trang 60 SGK

Đề bài

Cầu Mỹ Thuận nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long được khánh thành ngày 21-5-2000. Cầu Mỹ Thuận là cây cầu treo hiện đại (cầu dây văng) đầu tiên ở nước ta với chiều dài 1535m bắc ngang sông Tiền, một trong những con sông rộng nhất Việt Nam. Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20000 thì cây cầu này dài bao nhiêu xentimet?

Bài giải

Gọi a (cm) là chiều dài cầu Mỹ Thuận trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20000. Ta có:

\dpi{100} \frac{b}{153500} = \frac{1}{20000}\, \Rightarrow b = \frac{153500}{20000} = 7,675(cm)

Vậy Cầu Mỹ Thuận có chiều dài là 7,675 cm nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20000

Câu hỏi của vào 21/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.