Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 9 – Phép trừ phân số – Luyện tập

Bài Tập 63 Trang 34 SGK

Đề bài

Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

\dpi{100} a)\frac{1}{12} + \square =\frac{-2}{3}\, \, \, b)\frac{-1}{3}+\square =\frac{2}{5}\, \, \, c)\frac{1}{4} - \square =\frac{1}{20}\, \, \, d)\frac{-8}{13} -\square =0

Bài giải

Để giải được dạng bài tập này , các bạn xem số thích hợp cần điền như biến x.

Áp dụng các quy tắc như a + b = c => b = c – a. chuyển vế để thực hiến các phép tính cộng trừ để tìm ra kết quả.

Đặt phân số cần tìm là X ta có

Câu a)

\dpi{100} \frac{1}{12} + \square = \frac{-2}{3} =\frac{1}{12} + x = \frac{-2}{3} \Rightarrow x = \frac{-2}{3} - \frac{1}{12} = \frac{-8}{12} - \frac{1}{12} =\frac{-9}{12} = \frac{-3}{4}

Vậy giá trị cần tìm là -3/4

Câu b)

\dpi{100} \frac{-1}{3} + \square =\frac{2}{5} \Rightarrow \square =\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}

Câu c)

\dpi{100} \frac{1}{4} - \square =\frac{1}{20}\Rightarrow \square =\frac{1}{4} - \frac{1}{20} = \frac{5}{20} - \frac{1}{20} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}

Câu d)

\dpi{100} \frac{-8}{13} - \square = 0\Rightarrow \square =\frac{-8}{13}

Bài Tập 64 Trang 34 SGK

Đề bài

Hoàn thành phép tính:

\dpi{100} a)\frac{7}{9} - \frac{...}{3} = \frac{1}{9}\, \, \, \, \, \, \, b)\frac{1}{...}-\frac{-2}{15} = \frac{7}{15}

\dpi{100} c)\frac{-11}{4} - \frac{-4}{...} - \frac{-3}{14}\, \, \, \, \, \, \, d)\frac{...}{21}-\frac{2}{3} = \frac{5}{21}

Bài giải 

Câu a)

\dpi{100} \frac{7}{9} - \frac{...}{3} = \frac{1}{9} \Rightarrow \frac{...}{3} = \frac{7}{9} - \frac{1}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}

Câu b)

\dpi{100} \frac{1}{...} - \frac{-2}{15} = \frac{7}{15} \Rightarrow \frac{1}{...} = \frac{7}{15} + \frac{-2}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}

Câu c)

\dpi{100} \frac{-11}{14} - \frac{-4}{...} = \frac{-3}{14}\, \Rightarrow \frac{-4}{...} =\frac{-11}{14} - \frac{-3}{14} = \frac{-11}{14} + \frac{3}{14} = \frac{-8}{14} =\frac{-4}{7}

Câu d)

\dpi{100} \frac{...}{21} - \frac{2}{3} = \frac{5}{21} \Rightarrow \frac{...}{21} = \frac{5}{21} + \frac{2}{3}= \frac{5}{21} + \frac{14}{21} = \frac{19}{21}

Bài Tập 65 Trang 34 SGK

Đề bài

Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài. Thời gian còn lại Bình định dành để xem chương trình phim truyền hình kéo dài trong 45 phút. Hỏi Bình có đủ thời gian để xem hết phim không?

Bài giải 

Ta có tồng thời gian mà bình có được trong buổi tối là: 2h30p( 21h 30 – 19h)

1 giờ có 60p. Vậy ta có 2h30p = 2 + 1/2 = 5/2 (h)

Ta tính tổng thời gian Bình rửa bát, quét nhà, và làm bài tập là:

\dpi{100} \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + 1 + \frac{45}{60} =\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + 1 + \frac{3}{4} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{12}{12} + \frac{9}{12} = \frac{26}{12} = \frac{13}{6}

Ta có :

\dpi{100} \frac{5}{2} - \frac{13}{6} = \frac{15}{6} - \frac{13}{15} = \frac{2}{15} > 0

Vậy Bình có đủ thời gian xem hết phim.

Bài Tập 66 Trang 34 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống:

bai-66-phan-so-toan-lop-6

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về “số đối của số đối của một số” – (-a/b) = ?

Bài giải 

Bản kết quả các số cần điền là:

bai-66-phan-so-toan-lop-6-1

Dòng 1 và dòng 3 có kết quả bằng nhau vì số đối của số đối của một số bằng chính số đó

Bài Tập 67 Trang 35 SGK

Đề bài

Trong một dãy tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Tính    \dpi{100} \frac{2}{9} + \frac{5}{-12} - \frac{-3}{4}

Điền số thích hợp vào ô trống

\dpi{80} \small \frac{2}{9} + \frac{5}{-12} - \frac{-3}{4} = \frac{2}{9} + \frac{-5}{12} + \frac{3}{4} = \frac{2.4}{36} + \frac{(-5...)}{36}+\frac{3...}{36} = \frac{8-..+...}{36} = \frac{20}{36} = \frac{...}{...}

Bài giải 

\dpi{80} \frac{2}{9} + \frac{5}{-12} - \frac{-3}{4} = \frac{2}{9} + \frac{-5}{12} + \frac{3}{4} = \frac{2.4}{36} + \frac{(-5.3)}{36}+\frac{3.9}{36} = \frac{8-15+27}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}

Xem thêm phần bài tập Phép trừ phân số

Câu hỏi của vào 15/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.