Giải toán lớp 6 – Bài 2 – Tập hợp các số nguyên – Chương II – SGK Tập 1

Bài Tập 6 Trang 70 SGK

Đề bài

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

-4 ϵ N , 4 ϵ N, 0 ϵ Z , 5 ϵ N , – 1 ϵ N, 1 ϵ N

Bài giải

Quy tắc nhận biết các số học và ký hiệu

Số nguyên dương là các số từ 1 đến N và N ký hiệu cho tập hợp số nguyên dương

Số nguyên âm là các số âm bắt đầu từ -1 .

Z là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm và số 0 và được gọi là tập số nguyên.

-4 ϵ N đọc là trừ 4 là số tự nhiên hay âm 4 thuộc N  đáp án Sai

4 ϵ N đọc là  4 là số tự nhiên hay  4 thuộc N  đáp án Đúng

0 ϵ Z đọc là 0 là số nguyên hay 0 thuộc Z  đáp án Đúng

5 ϵ N đọc là  5 là số tự nhiên hay  5 thuộc N  đáp án Đúng

-1 ϵ N đọc là  -1 là số tự nhiên hay  -1 thuộc N  đáp án Sai

1 ϵ N đọc là  1 là số tự nhiên hay  1 thuộc N  đáp án Đúng

Bài Tập 7 Trang 70 SGK

Đề bài

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu thị điều gì?

Bài giải

Trong các lĩnh vực liên quan đến độ cao, độ sâu thì người ta sẽ dùng mực nước biển làm chuẩn để quy định vể cách gọi. Nếu là số dương thì sẽ gọi là cao hơn mực nước biển và số âm thì gọi là thấp hơn mực nước biển.

Đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m thì dấu + có nghĩa là đỉnh núi Phan-xi-păng cao hơn mực nước biển 3143 m.

Độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu – có nghĩa là đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30 m.

Bài Tập 8 Trang 70 SGK

Đề bài

Điền đầy đủ các câu sau:

a)Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn ….

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ….

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ….

Bài giải

Câu a )

Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn +5oC trên 0oC

Câu b )

Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là 3143m trên mực nước biển.

Câu c )

Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn là số tiền lãi 20000.

Bài Tập 9 Trang 71 SGK

Đề bài

Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Bài giải

Số đối là gì ?

các điểm cách đều điểm 0 trên trục số và nằm về hai phía của điểm 0 là các số đối của nhau.

Số đối của số dương là số âm, chỉ cần thay dấu trừ phía trước và giữ nguyên giá trị là thành 1 cặp số đối.

Các số dương có thể viết là 1 hoặc +1 đều đúng.

Số đối của + 2 là số -2

Số đối của 5 là -5

Số đối của -6 là số 6 ( +6)

Số đối của -1 là 1

Số đối của -18 là số 18.

Bài Tập 10 Trang 71 SGK

Đề bài

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước “Điểm A được biểu thị là -3km”. Tìm số biểu diễn các điểm B,C.

Bài giải

Theo đề bài thì điểm mốc M là điểm 0 trên trục số tọa độ. Và bên trái hay phía Tây là biểu diễn các số âm. Bên phải hay phia Đông là biểu diễn số dương.

Từ điêm A cách M với khoảng cách là 3 đoạn thẳng và A có giá trị là -3km. Nên ta xác định được

Điểm B có giá trị là +2km.

Điểm C có giá trị là -1km.

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương II

Bài 1: Làm quên với số âm

Bài 3: Thứ tự tập hợp các số nguyên

Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Câu hỏi của vào 17/05/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.