Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Ôn tập phần hình học tập 1

Bài Tập 1 Trang 127 SGK

Để bài

Đoạn thẳng AB là gì?

Bài giải

Đoạn thẳng AB là 1 đoạn thằng gồm 2 điểm A và B và những điểm nằm trên đoạn thẳng AB.

hinh-hoc-on-tap-bai1

Bài Tập 2 Trang 127 SGK

Để bài

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Bài giải

Những lưu ý về cách vẽ:

  • Đường thằng là đường không giới hạn bởi 1 điểm mút nào, có thể chạy vô tận.
  • Tia gồm 1 điểm đầu, giới hạn 1 về 1 phía
  • Đoạn thẳng giới hạn bởi 2 điểm.

Hình vẽ minh họa bài tập 127.

hinh-hoc-on-tap-bai2

Bài Tập 3 Trang 127 SGK

Để bài

a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.

b) Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?

Bài giải

Câu a)

Đầu tiên ta đặt 2 điểm M, N bất kỳ. Sau đó vẽ 2 đường thẳng xy và a cắt nhau tại M và lưu ý 2 đường thẳng trên không qua điểm N nha.

hinh-hoc-on-tap-bai3

Câu b)

hinh-hoc-on-tap-bai 4

Nếu AN song song với đường thẳng a thì không vẽ được điểm S vì hai đường thẳng song song không có điểm chung nào.

Bài Tập 4 Trang 127 SGK

Để bài

Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).

Bài giải

Từ 2 đường thẳng trở lên nếu phân biệt với nhau thì không trùng nhau. Vậy 4 đường thằng phân biệt thì cũng không trùng nhau.

Bạn có thể vẽ 4 đường thẳng trên bất kỳ chỉ cần không trùng, có thể cắt nhau hoặc không cắt nhau. Còn tên các giao điểm thì có thể đặt bất kỳ tên nào.

2 đường thẳng cắt 2 đường thằng tại 4 điểm

hinh-hoc-on-tap-bai 5

1 đưởng thẳng cắt 3 đường thẳng tại 3 điểm phân biệt

hinh-hoc-on-tap-bai 4-2

Ngoài ra còn nhiều cách vẽ khác mình chỉ ví dụ 2 hình đại diện.

Bài Tập 5 Trang 127 SGK

Để bài

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, CA? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

hinh-hoc-on-tap-bai 5

Bài giải

Những cách xác định độ dài 3 đoạn thẳng AB, BC, CA

Cách 1: Vì B nằm giữa A và C nên ta độ dài đoạn thẳng AC = AB + BC

Cách 2: Nếu đo được độ dài 2 đoạn AB và AC thì BC = AC – AB

Cách 3: Nếu đo được độ dài đoạn BC và AC => AB = AC – BC.

Bài Tập 6 Trang 127 SGK

Để bài

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.

hinh-hoc-on-tap-bai 6

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B hay không? Vì sao?

b) So sánh AM và MB.

c) M có là trung điểm của AB không?

Bài giải

Câu a)

Vì tia AB bằng 6cm,  mà MA bằng 3cm => MB bằng 3cm.

Vậy M nằm giữa 2 điểm A và B

Câu b)

AM + MB = AB => MB = AB – AM = 6 – 3 = 3cm.

Ta thấy AM = 3cm = MB. Vậy AM = MB.

Câu c)

M nằm giữa A, B và AM = MB nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài Tập 7 Trang 127 SGK

Để bài

Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài giải

Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Do đó: MA = MB = AB/2 = 7:2 = 3,5 cm

hinh-hoc-on-tap-bai 7

Bài Tập 8 Trang 127 SGK

Để bài

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2 OB.

Bài giải

Các bạn cứ vẽ thứ tự theo từng yêu cầu mà để bài cho nha.

Hình vẽ chi tiết

hinh-hoc-on-tap-bai 8

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Sách tập 2 – chương 3: Phân Số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Câu hỏi của vào 08/06/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.