Giải toán lớp 6 Tập 2 – Phần hình học chương II – Bài 5 – Vẽ góc cho biết số đo

Bài Tập 24 Trang 84 SGK

Đề bài

Vẽ góc xBy có số đo bằng \dpi{80} \small 45^{\circ}

Bài giải

Đầu tiên vẽ tia Bx trước, sau đó dùng thước đo góc đo góc \dpi{80} \small 45^{\circ} và vẽ tia By. Hình tạo thành sẽ có góc xBy có giá trị là \dpi{80} \small 45^{\circ}.

hinh-hoc-chuong-2-bai 24

Bài Tập 25 Trang 84 SGK

Đề bài

Vẽ góc IKM có số đo bằng \dpi{80} \small 135^{\circ}

Bài giải

Vẽ tia KI trước, đặt thước đo sao cho tia KI đi qua vạch \dpi{80} \small 0^{\circ} của thước đo.

Vẽ tia KM đi qua vạch 135 của thước. Ta sẽ vẽ được góc IKM có số đo bằng \dpi{80} \small 135^{\circ}.

hinh-hoc-chuong-2-bai 25

Bài Tập 26 Trang 84 SGK

Đề bài

Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau.

hinh-hoc-chuong-2-bai 26

Bài giải

Câu a)

Ta chọn cạnh AB làm gốc, dùng thước đo góc và xác định được tia Cx bằng \dpi{80} \small 20^{\circ}.

Hình vẽ minh họa:

hinh-hoc-chuong-2-bai 26-1

\dpi{100} G\acute{o}c\, \, \widehat{ABC} = 20^{\circ}

Câu b)

Hình vẽ minh họa:

hinh-hoc-chuong-2-bai 26-2

Câu c)

Hình vẽ minh họa:

hinh-hoc-chuong-2-bai 26-3

Câu d)

Hình vẽ minh họa:

hinh-hoc-chuong-2-bai 26-4

Bài Tập 27 Trang 85 SGK

Đề bài

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc BOA = \dpi{80} \small 145^{\circ}, góc COA = \dpi{80} \small 55^{\circ}. Tính số đo góc BOC.

hinh-hoc-chuong-2-bai 27

Bài giải

Vì 2 tia OB, OC thuộc nữa mặt phẳng bờ chứa tia OA.

Và \dpi{80} \small \widehat{AOB} > \widehat{AOC} Nên tia OC nằm giữa 2 tia OA và OB.

Ta có:

\dpi{100} \small \widehat{AOC} + \widehat{COB} = \widehat{AOB}\, \Rightarrow \widehat{COB} =\widehat{AOB} - \widehat{AOC} = 145^{\circ} - 55^{\circ} = 90^{\circ}

Vậy số đo hóc BOC bằng 90 độ.

Bài Tập 28 Trang 85 SGK

Đề bài

Trên mặt phẳng cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho góc xAy = \dpi{80} \small 50^{\circ}

Bài giải

Có thể vẽ được 2 tia Ay và Ay’ đối xứng nhau qua trục Ax.

Hình vẽ minh họa:

hinh-hoc-chuong-2-bai 28

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương II – Phần hình học

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 6: Tia phân giác của góc

  • Tia phân giác của góc – Luyện tập

Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

Bài 8: Đường tròn

Câu hỏi của vào 27/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.