Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 11 – Tính chất cơ bản của phép nhân phân số – Luyện tập

Bài Tập 78 Trang 40 SGK

Đề bài

Căn cứ vào tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số nguyên ta có thể suy ra tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân phân số.

Ví dụ. Tính chất giao hóa của phép nhân phân số:

\dpi{100} \frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{a.c}{b.d} = \frac{c.a}{d.b} = \frac{c}{d}.\frac{a}{b}

Bằng cách tương tự em hãy suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số từ tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên

Bài giải 

Tính chất kết hợp trong phân số là : (a.b).c = (a.c).b = (b.c).a

Áp dụng các tính chất trên để áp dụng trên phép nhân phân số ta được

\dpi{100} \frac{a}{b}.\frac{c}{d}.\frac{p}{q} = \frac{a.c.p}{b.d.q} = \frac{(ac).p}{(bd)q} = \frac{(ap).c}{(bq).d}

Bài Tập 79 Trang 40 SGK

Đề bài

Đố. Tìm tên một nhà toán học Việt Nam thời trước. Em hãy tính các tích sau rồi viết chữ cái tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống.

Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỉ XV.

bai-79-phan-so

Bài giải 

\dpi{100} T. \, \, \, \frac{-2}{3}.\frac{-3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}\, \, \, \, \, \, U.\, \, \, \, \frac{6}{7}.1 = \frac{6}{7}.\frac{1}{1} = \frac{6}{7}             \dpi{100} E = \frac{16}{17}.\frac{-17}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}

\dpi{100} H.\, \, \, \frac{13}{19}.\frac{-19}{13} = \frac{-19}{19} = -1\, \, \, \, \, G.\frac{15}{49}.\frac{-84}{35} = \frac{-36}{49}\, \, \, \, \, 0.\, \, \, \frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{-8}{9} = \frac{-1}{3}

\dpi{100} N.\, \, \frac{-5}{16}.\frac{-18}{5} = \frac{9}{8}\, \, \, \, \, I.\, \, \, \, \frac{6}{11}.\frac{-1}{7}.\frac{3}{29}.0 = 0\, \, \, \, V.\, \, \, \frac{7}{6}.\frac{36}{14} = 3\, \, \, L.\, \, \frac{3}{-5}.\frac{1}{3} = \frac{-1}{5}

Ta thay kết quả với những chữ số có chữ cái ở đầu vào ô trống sẽ được kết quả thích hơp.

bai-79-1-phan-so

Vậy nhả toán học Việt Nam nổi tiếng trong thế kỷ XX là Lương Thế Vinh hay dân gian còn gọi ông là Trạng lường.

Bài Tập 80 Trang 40 SGK

Đề bài

Tính:

\dpi{100} a)5.\frac{-3}{10}\, \, \, \, \, b)\frac{2}{7}+\frac{5}{7}.\frac{14}{25}\, \, \, \, c)\frac{1}{3} - \frac{4}{5}.\frac{4}{15}\, \, \, \, d)\left ( \frac{3}{4}+\frac{-7}{2} \right ).\left ( \frac{2}{11}+\frac{12}{22} \right )

Bài giải 

Câu a)

\dpi{100} 5.\frac{-3}{10} = \frac{5}{1}.\frac{-3}{10} = \frac{-3}{2}

Câu b)

\dpi{100} \frac{2}{7}+\frac{5}{7}.\frac{14}{25} = \frac{2}{7} + \frac{5.14}{7.25} = \frac{2}{7}+ \frac{1.2}{1.5} = \frac{2}{7} + \frac{2}{5} = \frac{24}{35}

Câu c)

\dpi{100} \frac{1}{3} - \frac{5}{4}.\frac{4}{15} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0

Câu d)

\dpi{100} \left ( \frac{3}{4}+\frac{-7}{2} \right ).\left ( \frac{2}{11}+\frac{12}{22} \right ) = \frac{-11}{4}.\frac{16}{22} = \frac{-11.16}{4.22} = \frac{-1.4}{1.2} = -2

Bài Tập 81 Trang 41 SGK

Đề bài

Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1/4 km và chiều rộng là 1/8 km.

Bài giải 

Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng).2

Diện tích hình chữa nhật = chiều dài. chiều rộng.

Á p dụng công thức trên ta tìm diện tích và chu vi khu đất trên

Chu vi khu đất hình chữ nhật:

\dpi{100} 2.\left ( \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right ) = 2.\frac{3}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}(km)

Diện tích khu đất hình chữ nhật :

\dpi{100} \frac{1}{4}.\frac{1}{8} = \frac{1}{32}

Bài Tập 82 Trang 41 SGK

Đề bài

Toán vui. Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A để đến B. Biết rằng mỗi giây ong bay được 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe đi được 12km. Hỏi con ong hay bạn Dũng đến B trước.

Bài giải 

Quảng đường = vận tốc. thời gian

Vì cả Dũng và con ong đều đi chung quảng đường từ A đến B nên vận tốc ai nhanh hơn sẽ đến đích trước.

Vì con ong bay với vận tốc 5m tức là 5m/s

Dũng đạp xe được 12km tức là 12km/h

Vì 2 vận tốc khác đơn vị nên ta phải quy đổi chung đơn vị mới so sánh tốc độ được.

Ta có 1km = 1000m và 1h = 3600s

1km/h = 1000m/3600s = 5/18 m/s

Vận tốc của Dũng = \dpi{100} 12.\frac{5}{18} = \frac{10}{3}(m/s) < 5 (m/s)

Vậy vận tốc con ong lớn hơn vận tốc của Dũng.

Ôn tập kiến thức Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Câu hỏi của vào 19/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.