Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên  – Bài 7 – Phép trừ hai số nguyên – Luyện tập

  Bài Tập 51 Trang 82 SGK

  Đề bài

  Tính:   a) 5 – (7 – 9);   b) (-3) – (4 – 6)

  Bài giải

  Câu a)

  5 – (7 – 9)

  = 5 – [7 + (-9)]

  = 5 – [-(9 – 7)]

  = 5 – (-2)

  = 5 + 2 = 7

  Câu b)

  (-3) – (4 – 6)

  = (-3) – [4 + (-6)]

  = (-3) – [-(6 – 4)]

  = (-3) – (-2)

  = (-3) + 2

  = -(3 – 2) = -1

   

  Bài Tập 52 Trang 82 SGK

  Đề bài

  Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.

  Bài giải

  Cách tỉnh tuổi thọ

  Tuổi thọ = năm mất – năm sinh

  -212 – (-287) = -212 + 287 =  75

  Vậy tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét là 75 tuổi

  Bài Tập 53 Trang 82 SGK

  Đề bài

  Điền số thích hợp vào ô trống

  x-2-930
  y7-1815
  X – y

   

  Bài giải

  Cách tính các giá trị mà để bài cho

  Cột thứ 2 :

  x – y = -2  – 7 = (-2) + (-7) = -(2 + 7) = -9

  Cột thứ 3 :

  x – y = (-9) – (-1) = (-9) + 1 = -(9 – 1) = -8

  Cột thứ tư :

  x – y = 3 – 8 = 3 + (-8) = -(8 – 3) = -5

  Cột thứ 5 :

  x – y = 0 – 15 = 0 + (-15) = -(15 – 0) = -15

  Bản kết quả chi tiết

  x-2-930
  y7-1815
  X – y-9-8-5-15

   

  Bài Tập 54 trang 82 SGK

  Đề bài

  Tìm số nguyên x, biết:   a) 2 + x = 3;   b) x + 6 = 0; c) x + 7 = 1

  Bài giải

  Câu a )

  2 + x = 3  => x = 3 -2 = 1

  Vậy x = 1

  Câu b)

  x + 6 = 0 => x = 0 – 6 = 0 + (-6) = -6

  Vậy x = -6

  Câu c)

  x + 7 = 1 => x = 1 – 7 = 1 +(-7) = -6

  Vậy x = -6

  Bài Tập 55 Trang 83 SGK

  Đề bài

  Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau: Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

  Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

  Bài giải

  Hai ý kiến của Hồng và Lan Đúng và ý kiến của Hoa là Sai

  Vì theo ý kiến của Hồng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ

  Ví dụ trường hợp của Hồng

  Số trừ là 4 và số bị trừ là -2 . Ta tiến hành thực hiện phép trừ

  4 – (-2) = 4 + 2 = 6

  Ta thấy hiệu bằng 6 > -2 ( số bị trừ )

  Ý kiến của Lan là có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

  Ví dụ về trường hợp cảu Lan

  Cho số trừ là -5 và số bị trừ là -7. Ta thực hiện phép trừ này

  (-5 ) –( -7) = (-5) + 7 = 2

  Hiệu bằng 2 lớn hơn 2 số -(5) và (-7)

  Xem lại kiến thức về Phép Trừ hai số Nguyên

  Câu hỏi của vào 21/05/2018   danh mục: Giải toán.
 • 0 Trả lời

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.