Giải toán lớp 6 – Bài 6 – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Chương II – SGK Tập 1

Bài 36 Trang 78 SGK

Đề bài

Tính:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106)

b) (-199) + (-200) + (-201)

Bài giải

Câu a )

126 + (-20) + 2004 + (-106)

= (126 + (-20)) + 2004 + (-106)

= 106 + (-106) + 2004

= 0 + 2004

= 2004

Câu b )

(-199) + (-200) + (-201)

=  (-199) + (-201) + (-200)

= -(199 +201) + (-200)

= (-400) + (-200)

= -600

Bài Tập 37 Trang 78 SGK

Đề bài

Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết:

a) -4 < x < 3

b) -5 < x < 5

Bài giải

Câu a )

Các số tự nhiên thỏa điều kiện -4 < x < 3 là -3, -2, -1, 0, 1, 2

Tổng các số tự nhiên trên là

(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2

= (-3) + (-2 ) + 2 + (-1) + 1 + 0

= (-3) + 0 + 0

= -3

Câu b)

Các số tự nhiên thỏa điều kiện  -5 < x < 5 là -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4

Tổng các số tự nhiên trên là

(-4) + (-3) + (-2 ) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4

=(-4) + 4 + (-3) + 3 + (-2) + 2 + (-1) + 1

= 0 + 0 + 0 + 0

= 0

Bài Tập 38 Trang 79 SGK

Đề bài

Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi? (h.47)

Bài giải

Độ cao của diều sau khi tăng 2m : 15 + 2 = 17m

Độ cao của diều sau khi giảm 3m : 17 -3 = 14m

Vậy độ cao của diều sau 2 lần thay đổi là 14m

Bài Tập 39 Trang 79 SGK

Đề bài

Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)

b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12

Bài giải

Câu a ) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)

Ta tách từng vế để tính toán cho nhanh và dễ hiểu nha

1 + (-3) = -(3 – 1) = -2

5 + (-7)=  -(7 -5) = -2

9 + (-11) = -(11 – 9) = -2

Vậy kết quả là -(2 + 2 + 2) = -6

Câu b)

(-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12

Tương tự ta cũng tách thành tường bước cho dễ tính

(-2) + 4 = 4 –  2 = 2

(-6) + 8 = 8 – 6 = 2

(-10) + 12 = 12 -10 = 2

Vậy kết quả là 2 + 2 + 2 = 6

Bài Tập 40 Trang 79 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống:

a 3 -2
-a 15 0
|a|

Bài giải

Đây là dạng bài tập tổng hợp lại các kiến thức của các bài trước. Đó là số đối, giá trị tuyệt đối, cộng trừ số nguyên.

Bảng kết quả chi tiết

a 3 -15 -2 0
-a -3 15 2 0
|a| 3 15 2 0

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương II

Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 7: Phép Trừ hai số Nguyên

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9: Quy tắt chuyển vế

Câu hỏi của vào 18/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.