Giải toán lớp 6 – Bài 5 – Phép cộng và phép nhân – Luyện tập 1

Đây là phần bài tập nâng cap, giúp các bạn  luyện tập thêm các kiến thức về phép tính cộng và nhân.

Bài Tập 31 Trang 17 SGK

Để bài

Tính nhanh:

a) 135 + 360 + 65 + 40

b) 463 + 318 + 137 + 22

c) 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

Bài giải 

Để làm các bài dạng này, các bạn áp dụng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để ghép các số (vào trong ngoặc) để có tổng là các số chẵn trăm hoặc chẵn chục để ta tính nhanh hơn.

Chi tiết bài giải như sau

Câu a

135 + 360 + 65 + 40

= (135 + 65) + (360 + 40)

= 200 + 400 = 600

Câu b

463 + 318 + 137 + 22

= (463 + 137) + (318 + 22)

= 600 + 340 = 940

Câu c

20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

= (20 + 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

= 5.50 + 25 = 275

Bài Tập 32 Trang 17 SGK

Đề bài 

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên:

a) 996 + 45 ;        b) 37 + 198

Bài giải 

Câu a

996 + 45

= 996 + (4 + 41)

= (996 + 4) + 41

= 1000 + 41 = 1041

Câu b

37 + 198

= (35 + 2) + 198

= 35 + (2 + 198)

= 35 + 200 = 235

Bài Tập 33 Trang 17 SGK

Đề bài 

Cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, … Trong dãy số trên mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa vào dãy số.

Bài giải 

Đối với bài này ta thực hiện theo cách sau:

Số thứ 3 là 2 = tổng của hai số liền trước là 1 + 1

Số thứ 4 là 3 = tổng của hai số liền trước là 1 + 2

Tương tự như vậy số thứ 7 trong dãy số ta thực hiện như sau

Số tiếp theo (số thứ 7) = 5 + 8 = 13

Dãy số mới là : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

Số thứ 8 trong dãy số ta thực hiện như sau

Số tiếp theo (số thứ 8) = 8 + 13 = 21

Dãy số mới là : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Số thứ 9 trong dãy số ta thực hiện như sau

Số tiếp theo (số thứ 9) = 13 + 21 = 34

Dãy số mới là : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Số thứ 10 trong dãy số ta thực hiện như sau

Số tiếp theo (số thứ 10) = 21 + 34 = 55

Dãy số mới là : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

Vậy bốn số tiếp theo sẽ là 13, 21, 34, 55.

Xem thêm luyện tập 2 của phép công và phép nhân: Phép cộng và phép nhận – Luyện Tập 2

 

Câu hỏi của vào 24/04/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.