Giải toán lớp 6 Tập 2 – Chương 3 – Bài 1 – Mở rộng khái niệm phân số

Bài tập 1 Trang 5 SGK

Đề bài

Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành bốn phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

giai-toan-6- chuong3-bai1

Theo cách đó, hãy biểu diễn:

a) 2/3 của hình chữ nhật.

b) 7/16 của hình vuông.

Bài giải

Câu a)

Tô đậm hai phần ba của hình chữ nhật.

giai-toan-6- chuong3-bai1-1

Câu b)

Chia hình vuông thành 16 phần rồi tô đậm 7 phần như hình dưới.

giai-toan-6- chuong3-bai1-2

Bài tập 2 Trang 6 SGK

Đề bài

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn các phân số nào?

giai-toan-6- chuong3-bai2

Bài giải

Hình 4a là 1 hình vuông được chia 9 phần bằng nhau, trong đó có 2 ô được tô màu.

Vậy biểu diễn phân số hình 4a là: 2/9

Hình 4b biểu diễn phân số 9/12

Hình 4c nếu tô màu đầy đủ sẽ là 4 hình tam giác. Nhưng trong hình chỉ có 1 hình tam giác được tô nên

Biểu diễn phân số hình 4c: 1/4

Hình d biểu diễn phân số 1/12.

Bài tập 3 Trang 6 SGK

Đề bài

Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy

b) Âm năm phần chín

c) Mười một phần mười ba

d) Mười bốn phần năm

Bài giải

Câu a )   \dpi{100} \small \frac{2}{7}

Câu b) \dpi{100} \small \frac{-5}{9}

Câu c) \dpi{100} \small \frac{11}{13}

Câu d) \dpi{100} \small \frac{14}{5}

Bài tập 4 Trang 6 SGK

Đề bài

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:  a) 3 : 11;  b) -4 : 7;  c) 5 : (-13);  d) x chia cho 3

Bài giải

Câu a) \dpi{100} \small \frac{3}{11}

Câu b) \dpi{100} \small \frac{-4}{7}

Câu c) \dpi{100} \small \frac{5}{-13}

Câu d)  \dpi{100} \small \frac{x}{3}

Bài tập 5 Trang 6 SGK

Đề bài

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần ). Cũng hỏi như vậy đối với hai số 0 và -2.

Bài giải

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số ta được  2 phân số là

\dpi{100} \small \frac{5}{7}     Và    \dpi{100} \small \frac{7}{5}

Dùng hai số 0 và -2 để viết thành phân số. Ta viết được 1 phân số, vì mẫu số không thể bằng 0, nên phân số viết được là:

\dpi{100} \small \frac{0}{2}

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương III – Phần phân số

Phần ôn tập

Chương 3: Phân Số

Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4: Rút gọn phân số

Câu hỏi của vào 06/06/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.