Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 2 – Ba điểm thẳng hàng

Bài Tập 8 Trang 106 SKG

Để bài

Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

toan lop6-bai 2- hình 1

Bài giải Khi đặt thước thẳng để kiểm tra, ta thấy ba điểm A, M, N thẳng hàng, còn ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

toan lop6-bai 2- hình 1

Bài Tập 9 Trang 106 SKG

Để bài

Xem hình 11 và gọi tên:

toan lop6-bai 2- hình 11

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Bài giải 

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là:

(A, E, B),  (B, D, C),  (D, E, G)

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là:

(A, C, B),  (A, G, D).

Với câu này có khá nhiều đáp án. Các bạn nhìn hình vẽ và chỉ ra hai bộ ba điểm không thẳng hàng bất kì.

Ví dụ như: (A, E, G); (A, D, C); (D, E, C); …

Bài Tập 10 Trang 106 SKG

Để bài

Vẽ:

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

b) Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c) Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.

Bài giải 

toan lop6-bai 2- hình 3

Câu a )

Thứ tự các điểm M, N, P không cần theo quy tắc nào, chỉ cần 3 điểm này cùng nằm trên một đường thằng là được.

Câu b)

Điểm C và D có thể nằm bên trái hoặc phải, điểm E phải nằm giữa hai điểm trên.

Câu c )

Có rất nhiều cách vẽ 3 điểm trên, chỉ cần 1 điểm không thằng hàng là được

Bài Tập 11 Trang 107 SKG

Để bài

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

toan lop6-bai 2- hình 3

a) Điểm … nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm … đối với điểm M.

c) Hai điểm … nằm khác phía đối với …

Bài giải 

Câu a)

Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

Câu b)

Hai điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M.

Câu c)

Hai điểm M và N nằm khác phía đối với R.

Bài Tập 12 Trang 107 SKG

Để bài

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

toan lop6-bai 2- hình 13

a) Nằm giữa hai điểm M và P.

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Nằm giữa hai điểm M và Q.

Bài giải 

Câu a)

Điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

Câu b)

Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q.

Câu c)

Điểm N và P nằm giữa hai điểm M và Q.

Bài Tập 13 Trang 107 SKG

Để bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng).

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Bài giải 

Câu a)

Chỉ cần cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B, thứ tự không quan trọng. Còn điểm N có thể nằm bất kỳ đâu trên đường thằng và không nằm giữa A, B.

toan lop6-bai 2- hình 13

Câu b)

Điểm B nằm giữa hai điểm A và N => B, A, N thẳng hàng.

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B => B, A, M thẳng hàng.

Do đó, cả 4 điểm A, B, M, N đều thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

toan lop6-bai 2- hình 5

 Bài Tập 14 Trang 107 SKG

Để bài

Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

toan lop6-bai 2- hình 7

Bài giải

Mỗi điểm biểu diễn 1 cây nên ta có 10 điểm. Các điểm này sẽ là các điểm chung của các đường thẳng như hình 14.

Chúng ta có 2 cách vẽ , cách thứ nhất là

toan lop6-bai 2- hình 8

Cách vẽ thứ 2 là

toan lop6-bai 2- hình 9

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

Bài 1: Điểm đoạn thẳng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 5: Tia

Bài 6: Đoạn thẳng

Câu hỏi của vào 29/05/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.