Giải toán lớp 6 Tập 2 – Phần hình học chương II – Bài 7 – Thực hành đo góc trên mặt đất

Dụng cụ đo góc trên mặt đất

Bài này là bài thực hành đo góc trong thực tế, để đo góc trên mặt đất hay mặt phẳng  ta dùng môt công cụ là giác kế. Nó gồm một đĩa tròn được đặt nằm ngang trên một giá ba chân. Mặt đĩa tròn được chia độ sẵn. Trên mặt đĩa có một thanh quay xung quanh tậm của đĩa, ở hai đầu của thanh có gắn hai tấm thẳng đun gứ, hai khe hở và tâm đĩa thẳng hàng.

hinh-hoc-chuong-2-bai 7- thuc-hanh- do goc

Cách đo góc trên mặt đất bằng giác kế

Giả sử cần đo góc ACB trên mặt đất như hình 41. Chúng ta đo theo các bước sau:

Bước 1: đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của nó nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh C của góc ACB.

Bước 2: Đưa thanh quay về vị trí có giá trị là 00 và quay mặt đĩa đến vị trí sao cho cọc tiêu A và hai khe hở phải thẳng hàng với nhau.

Bước 3: Cố định mặt đĩa và đưa thanh quay đến vị trí sao cho cọc tiêu đóng ở B và hai khe hở phải thẳng hàng.

Bước 4: Đọc số đo của góc ACB trên mặt đĩa. Như ở hình 42, ta đọc được \dpi{80} \small \widehat{ABC} = 110º.

hinh-hoc-chuong-2-bai 7- thuc-hanh- do goc

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương II – Phần hình học

Bài 6: Tia phân giác của góc

  • Tia phân giác của góc – Luyện tập

Bài 8: Đường tròn

Bài 9: Tam giác

Câu hỏi của vào 28/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.