Giải toán lớp 6 – Bài 9 – Thứ tự thực hiện các phép tính – Luyện tập 1

Bài Tập 77 Trang 32 SGK

Đề bài 

Thực hiện phép tính:

a) 27.75 + 25.27 – 150                 b) 12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]}

Bài giải 

Câu a )

27.75 + 25.27 – 150

= 27( 75 + 25) – 150

= 27.100 – 150

= 2700 – 150

= 2550

Câu b )

12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]}

= 12 : {390 : [500 – (125 + 245)]}

= 12 : {390 : [500 – 370]}

= 12 : {390 : 130

= 12 : 4

= 3

Bài Tập 78 Trang 33 SGK

Đề bài 

Tính giá trị biểu thức:

12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)

Bài giải 

12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)

Ta tiến hành thực hiện các phép tính nhân và chia trước, tiếp đó mới thực hiện các phép tính cộng và trừ

12000 – ( 3000 + 5400 + 3600 : 3)

12000 – (3000 + 5400 + 1200)

12000 – 9600= 2400

Bài Tập 79 Trang 33 SGK

Đề bài 

Đố: Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó, ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.

An mua hai bút bi giá … đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá … đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Bài giải 

Biểu thức trong bài 78 mà mình vừa giải là

12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)

Dựa vào biểu thức trên ta suy ra được những điều sau

Vì An mua 2 cây bút nên ta được giá 2 cây bút là

2.1500 = 3000

vì An mua 3 quyển vở, nên giá 3 quyển vở là

3. 1800 = 5400

Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở nên

1800.2:3 = 1200

Vì tổng số tiền phải trả là 12000 nên ta được

12000 – 3000 + 5400 + 1200 = 2400

Bây giờ ta sẽ tiến hành điền phần còn thiếu vào ô trống như sau

An mua hai bút bi giá 1500 đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá 1800 đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Bài Tập 82 Trang 33 SGK

Đề bài 

Đố: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Tính giá trị của biểu thức  \dpi{80} \small 3^{4} - 3^{3} em sẽ tìm được câu trả lời.

Bài giải 

\dpi{100} \small 3^{4} = 81

\dpi{100} \small 3^{3} = 27

\dpi{100} \small 3^{4} - 3^{3} = 81 - 27 = 54

Vậy Việt Nam có 54 dân tộc anh em

Ôn tập lại bài 9 thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi của vào 05/05/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.