Giải toán lớp 6 Tập 2 – Phần hình học chương II – Bài 2 – Góc

Bài Tập 6 Trang 75 SGK

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là …… Điểm O là …… Hai tia Ox, Oy là ……

b) Góc RST có đỉnh là ……, có hai cạnh là ……

c) Góc bẹt là ……

Bài giải

Câu a)

Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là góc xOy. Điểm O là Đỉnh. Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc

Câu b)

Góc RST có đỉnh là S, có hai cạnh là SR và ST.

Câu c)

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau

Bài Tập 7 Trang 75 SGK

Đề bài

Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

hinh-hoc-chuong-2-bai 7

 

hinh-hoc-chuong-2-bai 7

Bài giải

Các góc cần điền vào bản như sau:

hinh-hoc-chuong-2-bai 7

Bài Tập 8 Trang 75 SGK

Đề bài

Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc?

hinh-hoc-chuong-2-bai 8

Bài giải

Có tất cả 3 góc là: BAC ,góc CAD , góc BAD

Ký hiệu các góc là:

\dpi{100} \widehat{BAC}, \, \, \widehat{CAD},\, \, \, \widehat{BAD}

Bài Tập 9 Trang 75 SGK

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau: Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia …..

Bài giải

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia oy và oz.

Bài Tập 10 Trang 75 SGK

Đề bài

Lấy ba điểm không thằng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Bài giải

Những phần mặt phẳng cần gạch chéo là:

hinh-hoc-chuong-2-bai 10

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương II – Phần hình học

Bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài 3: Số đo góc

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Câu hỏi của vào 25/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.