Toán lớp 9 – Phần hình học – Chương III – Bài 1 – Góc ở tâm – Số đo cung

Bài tập 1 Trang 68 SGK

Đề bài

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

a) 3 giờ; b) 5 giờ; c) 6 giờ; d) 12 giờ; e) 20 giờ?

Bài giải

Mặt đồng hồ có thể chia làm 4 phần, phần thứ nhất là từ kim số 12 đến kim số 3, phần thứ hai từ số 3 đến số 6, phần thứ 3 từ số 6 đến số 9 và phần thứ tư từ số 9 đến số 12. Mỗi phần là 1 góc có số đo là 30 độ.

Câu a)

Lúc 3 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là: 3.30 = 90 độ

Câu b )

Thời điểm 5 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là: 5.30 = 150 độ

Câu c)

Lúc 6 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là: 6.30 = 180 độ.

Câu d)

Lúc 12 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 0 độ.

Câu e)

Lúc 20 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là: 4.30 = 120 độ.

Bài tập 2 Trang 69 SGK

Đề bài

Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40º. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo của các góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O.

Bài giải

Theo để bài ta có:

\widehat{x0s} = 40^{\circ}\Rightarrow \widehat{tOy} = 40^{\circ}

M\grave{a}\, \, \widehat{xOt} + \widehat{yOt} = 180^{\circ}\Rightarrow \widehat{xOt} = 180^{\circ} - 40^{\circ} = 140^{\circ}

\Rightarrow \widehat{yOs} = 140^{\circ}\Rightarrow \widehat{xOy} = \widehat{sOt} = 180^{\circ}

Bài tập 3 Trang 69 SGK

Đề bài

Trên các hình 5, 6 hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó, tính số đo cung AnB tương ứng.

Bài giải

Lần lượt nối các cạnh OA và OB ta có:

Với hình 5:

\widehat{AOB} = 125^{\circ}\Rightarrow \widehat{AmB} = 125^{\circ}

\widehat{AnB} = 360^{\circ} - 125^{\circ} = 235^{\circ}

Với hình 6 ta có:

\widehat{AOB} = 65^{\circ}\Rightarrow \widehat{AmB} = 65^{\circ}

\widehat{AnB} = 360^{\circ} - 65^{\circ} = 295^{\circ}

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương III – hình học – tập 2

Chương IV – Đạ số

Ôn tập chương IV – phần đại số

Chương III – Hình học

Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Câu hỏi của vào 06/09/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.