• Đặt câu hỏi
65
Insert Image Size must be less than < 5MB.
  Đặt câu hỏi
  Cancel
  65
  Thêm câu trả lời Bạn có thể tạo 5 câu trả lời
   Ask a Poll
   Cancel
   Giáo Sư

   Toán lớp 9 – Phần hình học – Chương III – Bài 1 – Góc ở tâm – Số đo cung

   Bài tập 1 Trang 68 SGK

   Đề bài

   Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

   a) 3 giờ; b) 5 giờ; c) 6 giờ; d) 12 giờ; e) 20 giờ?

   Bài giải

   Mặt đồng hồ có thể chia làm 4 phần, phần thứ nhất là từ kim số 12 đến kim số 3, phần thứ hai từ số 3 đến số 6, phần thứ 3 từ số 6 đến số 9 và phần thứ tư từ số 9 đến số 12. Mỗi phần là 1 góc có số đo là 30 độ.

   Câu a)

   Lúc 3 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là: 3.30 = 90 độ

   Câu b )

   Thời điểm 5 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là: 5.30 = 150 độ

   Câu c)

   Lúc 6 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là: 6.30 = 180 độ.

   Câu d)

   Lúc 12 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 0 độ.

   Câu e)

   Lúc 20 giờ kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là: 4.30 = 120 độ.

   Bài tập 2 Trang 69 SGK

   Đề bài

   Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40º. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo của các góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O.

   Bài giải

   Theo để bài ta có:

   \widehat{x0s} = 40^{\circ}\Rightarrow \widehat{tOy} = 40^{\circ}

   M\grave{a}\, \, \widehat{xOt} + \widehat{yOt} = 180^{\circ}\Rightarrow \widehat{xOt} = 180^{\circ} - 40^{\circ} = 140^{\circ}

   \Rightarrow \widehat{yOs} = 140^{\circ}\Rightarrow \widehat{xOy} = \widehat{sOt} = 180^{\circ}

   Bài tập 3 Trang 69 SGK

   Đề bài

   Trên các hình 5, 6 hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó, tính số đo cung AnB tương ứng.

   Bài giải

   Lần lượt nối các cạnh OA và OB ta có:

   Với hình 5:

   \widehat{AOB} = 125^{\circ}\Rightarrow \widehat{AmB} = 125^{\circ}

   \widehat{AnB} = 360^{\circ} - 125^{\circ} = 235^{\circ}

   Với hình 6 ta có:

   \widehat{AOB} = 65^{\circ}\Rightarrow \widehat{AmB} = 65^{\circ}

   \widehat{AnB} = 360^{\circ} - 65^{\circ} = 295^{\circ}

   Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương III – hình học – tập 2

   Chương IV – Đạ số

   Ôn tập chương IV – phần đại số

   Chương III – Hình học

   Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

   Bài 3: Góc nội tiếp

   Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

   Asked by Admin on 6 Tháng Chín, 2018 in Giải toán.
   0 Trả Lời