Bội chung nhỏ nhất của 2 số là gì vậy mọi người ?

Bội chung nhỏ nhất là gì ? Và cách nào tìm bội chung nhỏ nhất chính xác nhất ah ?

Tiểu học Asked on 28 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Bôi chung là gì ?

  Một số nguyên c nếu chia hết cho 2 số nguyên a và b thì c được gọi là bội chung của cả a, b

  VD:  Tìm bội chung của 5 và 10

  Theo lý thuyết ta có những số nào chưa hết cho hai số 5 và 10 thì chính là tập bội số chung của 5 và 10. Như vậy ta có tập bội chung của 5 và 10 là một tập A có các phần tử chia hết cho số 5 và số 10.

  A =  {10, 20, 30, 40, 50, 60,….}.

  Bội chung nhỏ nhất  là gì ?

  Một số  trong hai số a và b được gọi là bội chung nhỏ nhất nếu nó là số nguyên dương nhỏ nhất và chia hết cho a, b không dư.

  Nếu a và b đều bằng 0 thì không tồn tại số nguyên dương chia hết cho a, b khi đó  bội chung nhỏ nhất được quy ước bằng 0

  Ký hiệu bội chung nhỏ nhất

  Ký hiệu BCNN(a, b)

  Công thức tổng quát tính BCNN

  Với cách này để tìm BCNN dựa trên UCLN của 2 số a, b

  BCNN(a,b) = (a*b)/UCLN(a,b)

  Trong đó:

  UCLN: là ước chung lớn nhất. Nếu bạn không biết ước chung lớn nhất là gì thì hãy tham khảo tại https://hoidaptructuyen.vn/hoi-dap/cach-tim-uoc-chung-lon-nhat-don-gian-nhat

  Cách tìm BCNN đơn giản

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.

  VD : Tìm ước chung lớn nhất 2 số 60 và 280

  B1 : Phân tích 2 số 18 và 12 ra thừa số nguyên tố

  60 = 22 * 3 * 5 và 280 = 23 * 5 * 7

  B2 : Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng là 2 , 3, 5, 7 và số mũ lớn nhất là 3

  B3 : => bội chung nhỏ nhất =  23  * 3 * 5 * 7 = 840

  Tiểu học Đã trả lời on 28 Tháng Ba, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.