Cách thao tác rubik 5×5 nhanh nhất?

ai chỉ giúp cách thao tác rubik 5×5 nhanh nhất với?

 

 

Câu hỏi của vào 24/06/2019   danh mục: Toán Học.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.