hàm số F(x) = cos3x là nguyên hàm của hàm số f(x). f(pi/18)=?

    toán 12

    Câu hỏi của vào 15/06/2019   danh mục: Toán Học.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.