hàm số F(x) = cos3x là nguyên hàm của hàm số f(x). f(pi/18)=?

toán 12

Câu hỏi của vào 15/06/2019   danh mục: Toán Học.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.