1 năm co bao nhiêu tuần, quý, ngày?

Một năm có bao nhiêu tuần vậy ah. Nếu là năm nhuận thì số tuần tăng lên bao nhiêu?

Lớp mầm Asked on 22 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả lời

Thật ra đây la kiến thức khác cơ bản nhưng nếu chúng ta không để ý hoặc bất chợt gặp câu hỏi như thế này thì đôi khi lại quên đi mất phải không?

1 năm có 12 tháng và 1 năm bằng 365 ngày nha bạn. Nhưng  đối với năm nhuận thì số ngày sẽ tăng lên 1 ngày là 366 ngày. Đó chính là ngày 29/2. Nếu bạn muốn biết tại sao lại có năm nhuận thì tham khảo cách tính ngày năm nhuận nha.

Và chúng ta cũng đã biết 1 tuần có 7 ngày. Nếu muốn tính 1 năm có bao nhiêu tuần thì chúng ta chỉ cần lấy 365 / 7 = 52 lẻ 1 ngày. Như vậy 1 năm có 52 tuần và lẻ 1 ngày nha bạn. Đối với năm nhuận thì sẽ là 366/7= 52 lẻ 2 ngày.

Trong đó:

  • 365 là số ngày trong năm
  • 7 là số ngày trong tuần.

1 năm có mấy tuần?

  • Nếu là năm thường thì 1 năm sẽ có 52 tuần lẻ 1 ngày
  • Năm nhuận thì 1 năm sẽ có 52 tuần lẻ 2 ngày.

1 năm sẽ có 4 quý nhé.

  • Quý 1: Từ tháng 1 đến hết tháng 3.
  • Quý 2: Bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6.
  • Quý 3: Từ tháng 7 đến tháng 9.
  • Quý 4: Tháng 10 – tháng 12 nhé.
Giáo Sư Đã trả lời on 22 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.