1 năm có bao nhiêu tuần, quý, ngày? Cách tính như thế nào vậy ạ

Một năm có bao nhiêu tuần, quý, ngày vậy ah. Nếu là năm nhuận thì số tuần tăng lên bao nhiêu?

Câu hỏi của vào 22/03/2018   danh mục: Toán Học.
1 Trả lời
Trả lời hay nhất

Năm là thời gian mà trái đất quay hết một vòng xung quanh mặt trời. Tương ứng với khoảng thời gian Mặt Trời hoàn thành một vòng quay dọc theo cung hoàng đạo (1 cung hoàng đạo = 360 độ). Mỗi cung hoàng đạo tương đương với 1 tháng dương lịch trong năm.

Tuần là một đại lượng về thời gian quy định 7 ngày làm 1 tuần. Một tuần gồm có 7 thứ  là Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật.  

1 năm có 12 tháng và 1 năm bằng 365 ngày nha bạn. Nhưng đối với năm nhuận thì số ngày sẽ tăng lên 1 ngày là 366 ngày. Đó chính là ngày 29/2. Nếu bạn muốn biết tại sao lại có năm nhuận thì tham khảo cách tính ngày năm nhuận nha.

Và chúng ta cũng đã biết 1 tuần có 7 ngày. Nếu muốn tính 1 năm có bao nhiêu tuần thì chúng ta chỉ cần lấy 365 / 7 = 52 lẻ 1 ngày. Như vậy 1 năm có 52 tuần và lẻ 1 ngày nha bạn. Đối với năm nhuận thì sẽ là 366/7= 52 lẻ 2 ngày.

Trong đó:

  • 365 là số ngày trong năm.
  • 7 là số ngày trong tuần.

1 năm có bao nhiêu tuần

  • Nếu là năm thường thì 1 năm sẽ có 52 tuần lẻ 1 ngày.
  • Năm nhuận thì 1 năm sẽ có 52 tuần lẻ 2 ngày.

1 năm bao nhiêu ngày

Thông thường thì 1 năm có 365 ngày. Nhưng nếu tính năm nhuận theo dương lịch thì 1 năm có 366 ngày.

1 năm có bao nhiêu quý

Một năm có 4 quý và được quy đinh chuẩn như sau nhé

  • Quý 1: Từ tháng 1 đến hết tháng 3.
  • Quý 2: Bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6.
  • Quý 3: Từ tháng 7 đến tháng 9.
  • Quý 4: Tháng 10 – tháng 12 nhé.

Cách tính tuần trong năm

Nếu năm đó có 365 ngày thì ta lấy số ngày trong năm chia cho số ngày trong tuần là 7 : 365/7 =  52 tuần dư ra 1 ngày.

1 năm = 52 tuần = 365 ngày.

1 tuần = 7 ngày = 168 giờ = 10080 phút = 604800 giây.

Giáo SưĐã trả lời vào 22/03/2018
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.