Cho 1 tam giác vuông, biết tỉ số 2 cạnh góc vuông là 5:12, cạnh huyền

  Cho 1 tam giác vuông, biết tỉ số 2 cạnh góc vuông là 5:12, cạnh huyền là 26. Tính độ dài các cạnh góc vuông và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền

  Câu hỏi của vào 28/08/2018   danh mục: Toán Học.
 • 2 Trả lời

   Vì để bài chỉ cho tam giác vuông mà không cho biết góc vuông là góc nào, nên ta đặt góc vuông là A, vậy 2 cạnh góc vuông lần lượt là AC VÀ AB. Cạnh huyền là BC = 26.

   RE: Cho 1 tam giác vuông, biết tỉ số 2 cạnh góc vuông là 5:12, cạnh huyền

   Áp dụng định lý pitago ta có:

   AB^{2} + AC^{2} = BC^{2}\Rightarrow AB^{2} +(AB.\frac{5}{12})^{2} = 26^{2}

   \Rightarrow AB^{2} + AB^{2}.\frac{25}{144} = 676\Rightarrow \frac{169}{144}.AB^{2} = 676

   \Rightarrow AB^{2} = 576\Rightarrow AB=\sqrt{576} = 24

   AC^{2} = BC^{2} - AB^{2} = 26^{2} - 24^{2} = 676 - 576 = 100

   \Rightarrow AC = \sqrt{100} = 10

   Vậy độ dài cạnh góc vuông AB = 24, AC = 10.

   Tính độ dài hình chiếu góc vuông.

   Từ đỉnh A vẽ đường thẳng AH vuông góc với BC.

   RE: Cho 1 tam giác vuông, biết tỉ số 2 cạnh góc vuông là 5:12, cạnh huyền

   Đặt độ dài AH = a, BH = b và CH = c. Áp dụng định lý pitago ta có:

   b^{2} + a^{2} = AB^{2} = 24^{2} = 576

   c^{2} + a^{2} = AC^{2} = 10^{2} = 100

   (b^{2} + a^{2})-(c^{2}+a^{2}) = 576 - 100\Rightarrow b^{2} - c^{2} = 476

   \Rightarrow (b-c)(b+c) = 476\Leftrightarrow 26(b-c) =476

   \Rightarrow b-c =\frac{476}{26} = \frac{238}{13}

   Ta lại có:

   (b+c)(b-c) = 26 - \frac{238}{13}\Rightarrow 2c = \frac{100}{13}\Rightarrow c = \frac{50}{13}

   Và  b + c = 26 \Rightarrow b = \frac{288}{13}

   Vậy độ dài hình chiếu cạnh góc vuông lên cạnh huyền có độ dài là:

   BH = \frac{288}{13}, CH = \frac{50}{13}

   Giáo SưĐã trả lời vào 29/08/2018

    Vì để bài chỉ cho tam giác vuông mà không cho biết góc vuông là góc nào, nên ta đặt góc vuông là A, vậy 2 cạnh góc vuông lần lượt là AC VÀ AB. Cạnh huyền là BC = 26.

    RE: Cho 1 tam giác vuông, biết tỉ số 2 cạnh góc vuông là 5:12, cạnh huyền

    Áp dụng định lý pitago ta có:

    AB^{2} + AC^{2} = BC^{2}\Rightarrow AB^{2} +(AB.\frac{5}{12})^{2} = 26^{2}

    \Rightarrow AB^{2} + AB^{2}.\frac{25}{144} = 676\Rightarrow \frac{169}{144}.AB^{2} = 676

    \Rightarrow AB^{2} = 576\Rightarrow AB=\sqrt{576} = 24

    AC^{2} = BC^{2} - AB^{2} = 26^{2} - 24^{2} = 676 - 576 = 100

    \Rightarrow AC = \sqrt{100} = 10

    Vậy độ dài cạnh góc vuông AB = 24, AC = 10.

    Tính độ dài hình chiếu góc vuông.

    Từ đỉnh A vẽ đường thẳng AH vuông góc với BC.

    RE: Cho 1 tam giác vuông, biết tỉ số 2 cạnh góc vuông là 5:12, cạnh huyền

    Đặt độ dài AH = a, BH = b và CH = c. Áp dụng định lý pitago ta có:

    b^{2} + a^{2} = AB^{2} = 24^{2} = 576

    c^{2} + a^{2} = AC^{2} = 10^{2} = 100

    (b^{2} + a^{2})-(c^{2}+a^{2}) = 576 - 100\Rightarrow b^{2} - c^{2} = 476

    \Rightarrow (b-c)(b+c) = 476\Leftrightarrow 26(b-c) =476

    \Rightarrow b-c =\frac{476}{26} = \frac{238}{13}

    Ta lại có:

    (b+c)(b-c) = 26 - \frac{238}{13}\Rightarrow 2c = \frac{100}{13}\Rightarrow c = \frac{50}{13}

    Và  b + c = 26 \Rightarrow b = \frac{288}{13}

    Vậy độ dài hình chiếu cạnh góc vuông lên cạnh huyền có độ dài là:

    BH = \frac{288}{13}, CH = \frac{50}{13}

    Mẫu giáoĐã trả lời vào 14/01/2019

   • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.