RE: Bội chung nhỏ nhất của 2 số là gì vậy mọi người ?

Đã trả lời

Bội chung nhỏ nhất là gì? Và cách tìm bội chung nhỏ nhất chính xác nhất ah?

Thuỷ Top Tiểu học Asked on 28 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời
Trả lời hay nhất

Bội số chung là gì?

Một số nguyên c nếu chia hết cho 2 số nguyên a và b thì c được gọi là bội chung của cả a, b

VD: Tìm bội chung của 5 và 10

Theo lý thuyết ta có những số nào chưa hết cho hai số 5 và 10 thì chính là tập bội số chung của 5 và 10. Như vậy ta có tập bội chung của 5 và 10 là một tập A có các phần tử chia hết cho số 5 và số 10.

A =  {10, 20, 30, 40, 50, 60,….}.

bội số chung là gì? cách tìm bcnn

Bội chung nhỏ nhất là gì?

Một số  trong hai số a và b được gọi là bội chung nhỏ nhất nếu nó là số nguyên dương nhỏ nhất và chia hết cho a, b không dư.

Nếu a và b đều bằng 0 thì không tồn tại số nguyên dương chia hết cho a, b khi đó bội chung nhỏ nhất được quy ước bằng 0

Ký hiệu bội chung nhỏ nhất

Ký hiệu BCNN(a, b)

Công thức tổng quát tính BCNN

Với cách này để tìm BCNN dựa trên UCLN của 2 số a, b

BCNN(a,b) = (a*b)/UCLN(a,b)

Trong đó:

UCLN: là ước chung lớn nhất. Nếu bạn không biết ước chung lớn nhất là gì thì hãy tham khảo tại https://hoidaptructuyen.vn/cau-hoi/cach-tim-uoc-chung-lon-nhat-don-gian-nhat

Cách tìm bội chung nhỏi nhất đơn giản

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.

VD: Tìm ước chung lớn nhất 2 số 60 và 280

B : Phân tích 2 số 18 và 12 ra thừa số nguyên tố

60 = 22 * 3 * 5 và 280 = 23 * 5 * 7

B2: Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng là 2 , 3, 5, 7 và số mũ lớn nhất là 3

B3: => bội chung nhỏ nhất =  23  * 3 * 5 * 7 = 840.

Để hiểu rõ hơn về Bội chung nhỏ nhất là như thế nào? Cách vận dụng để giải bài tập toán cho thuần thục hơn bạn có thể tham khảo ba bài tập về BCNN tại Bài 18: Bội Chung nhỏ nhấtBội chung nhỏ nhất – Luyện Tập 1 và Bội chung nhỏ nhất – Luyện Tập 2 nhé

Tiểu học Đã trả lời on 28 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.