1 feet bằng bao nhiêu mét vậy mọi người?

Mọi người cho em hỏi 1 feet thì bằng bao nhiêu mét vậy ah? có công thức hoặc trang nào quy đổi sẵn cho mình luôn không?

Câu hỏi của vào 14/03/2018   danh mục: Toán Học.
1 Trả lời

Feet hay foot là một hệ đó lương quốc tế được sử dụng trong hệ thống đo lường nước Anh hoặc Mỹ. Feet hoặc foot có ký hiệu là ft đôi khi lại có đấu trên đầu.

Để biết 1 feet bằng bao nhiêu mét bạn phải dựa vào bảng quy chuẩn đo lường quốc tế và kết quả là:

 1 ft bằng 0,3048m.

Bạn có thể tham khảo thêm những cách duy đổi từ feet bên dưới.

  • 1 ft = 0,3048 m
  • 1 ft= 304,8 mm
  • 1 ft= 304,8×10−6 km

Theo kiểu quy đổi Mỹ hoặc Anh thì một yard có 3 feet và 12 ich thì bằng 1 feet (ft) (foot).

  • 1 yar = 0,3333 yd.
  • 12 ich = 1 foot (ft).

2. Để quy đổi từ feet sang meters (m) bạn áp dụng công thức:

M= ft/3.2808

Bảng quy đổi feet sang meters (m) và từ meters (m) sang feet

quy đổi feet sang meters (m)

Ngoài ra bạn có thể quy đổi tất cả đơn vị tại webiste: www.metric-conversions.org

Giáo SưĐã trả lời vào 14/03/2018
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.