Phương sai là gì ?

Mọi người ơi ai biết phương sai trong toán học là gì không ạ ? Định nghĩa và cách tính phương sai

Câu hỏi của vào 21/04/2018   danh mục: Toán Học.
1 Trả lời

Định nghĩa phương sai

Phương sai của một biến ngẫu nhiên là một độ đo sự phân tán thống kê của biến đó, nó hàm ý các giá trị của biến đó thường ở cách giá trị kỳ vọng bao xa.

Phương sai của một bảng số liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của các số liệu so với số trung bình của nó. Phương sai của bảng thống kê dấu hiệu

Tính chất phương sai

Nếu phương sai tồn tại, thì nó không bao giờ âm, vì bình phương một số luôn dương hoặc bằng 0.

Đơn vị của phương sai là bình phương đơn vị của giá trị quan sát được của biến ngẫu nhiên. Đơn vị này gây bất tiện nên các nhà thống kê thường sử dụng căn bậc hai của phương sai, gọi là độ lệch chuẩn, coi như là tổng của các phân tán.

Ký hiệu phương sai : \small S_{2}^{x}  hay \small S^{2}

Công thức tính phương sai

\small S^{2} = \frac{1}{N}\sum_{N}^{i = 1}(x_{i} - \bar{x})^{2}

Trong đó

  • N : Danh sách các số cần tính phương sai.
  • \small x_{i}  : Số liệu thống kê.
  • \small \bar{x} : Số trung bình trong số trong bản cần tính phương sai.

Định nghĩa độ lệch chuẩn

Căn bậc hai của phương sai một bảng số liệu gọi là độ lệch chuẩn của bảng đó.

Ký hiệu độ lệch chuẩn của x là : \small S_{x}

Công thức tính độ lệnh chuẩn

\small S_{x} = \sqrt{S_{2}^{x}}

Lưu ý : Phướng sai và độ lệnh chuẩn càng lớn thì độ phân tán càng lớn

Tiểu họcĐã trả lời vào 21/04/2018
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.