Cách chứng minh hai tam giác bằng nhau

Tam giác thì có nhiều loại như tam giác cân, tam giác vuông, tâm giác đều … Vậy điều kiện nào để 2 tam giác bằng nhau vậy?

Câu hỏi của vào 04/04/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Định nghĩa hai tam giác bằng nhau

   Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia.

   VD : ΔABC = ΔA’B’C’ khi và chỉ khi

   \overline{AB} = \overline{A'B'} ; \overline{AC} = \overline{A'C'}; \overline{BC} = \overline{B'C'} 

   \widehat{A} =\widehat{A'}; \widehat{B} = \widehat{B'}; \widehat{C} = \widehat{C'}

   Các trường hợp bằng nhau 2 tam giác

   Trường hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh

   Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau.

   VD: ΔABC = ΔA’B’C’ khi và chỉ khi 3 cạnh của 2 tam giác bằng nhau

   \overline{AB} = \overline{A'B'} ; \overline{AC} = \overline{A'C'}; \overline{BC} = \overline{B'C'}

   Trường hợp 2: cạnh – góc – cạnh

   Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

   VD: cho 2 tam giác ΔABC và  ΔA’B’C’ 2 tam giác bằng nhau khi

   \begin{Bmatrix} \overline{AB} = \overline{A'B'}; \overline{BC} = \overline{B'C'} & \\ \widehat{B} =\widehat{B'} & \end{Bmatrix}

   Trường hợp 3: góc – cạnh – góc

   Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

   VD : ΔABC = ΔA’B’C’ khi và chỉ khi

   \begin{Bmatrix} \overline{A} =\overline{A'} & \\ \widehat{A} = \widehat{A'}, \widehat{B} =\widehat{B'} & \end{Bmatrix}

   Chúc bạn thành công với kiến thức về hai tam giác bằng nhau và trường hợp cũng như ví dụ của hai tam giác nhé.

   Tiểu họcĐã trả lời vào 04/04/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.