2 tam giác đồng dạng thỏa điều kiện gì?

Mọi người cho e hỏi 2 tam giác đồng dạng với nhau thì phải thoải điều kiện như thế nào vậy ạ?

Câu hỏi của vào 11/04/2018   danh mục: Toán Học.
1 Trả lời

  Định nghĩa 2 tam giác đồng dạng

  Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

   \widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C}

  \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}

  K : là hệ số đồng dạng của 2 tam giác là một số nguyên hay thực không âm.

  2 tam giác đồng dạng

  Ký hiệu 2 tam giác đồng dạng

  \bigtriangleup ABC\, \sim \bigtriangleup A'B'C'

  Tính chất đồng dạng 2 tam giác

  Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆ABC  thì  ∆ABC ~ ∆A’B’C’

  Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆A”B”C” và ∆A”B”C” ~ ∆ABC thì ∆A’B’C’ ~ ∆ABC

  Định lý liên quan đến 2 tam giác đồng dạng

  Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

  hai tam giác đồng dạng

  Các trường hợp đồng dạng trong tam giác

  Trường hợp Góc – Góc

  Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau.

  Ví dụ cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ nếu: 

  \widehat{A} = \widehat{A'}\, \, v\dot{a}\, \, \widehat{B} = \widehat{B'}\, \, \Rightarrow \bigtriangleup ABC\, \sim \bigtriangleup A'B'C'

  Trường hợp Cạnh – Cạnh – Cạnh

  Hai tam giác có ba cặp cạnh tỉ lệ với nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau.

  Ví dụ cho tam giác AB và tam giác A’B’C’ nếu: 

  \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}\, \Rightarrow \bigtriangleup ABC\, \sim \bigtriangleup A'B'C'

  Trường hợp Cạnh – Góc – Cạnh

  Hai tam giác có hai cặp cạnh tỉ lệ với nhau và cặp góc xen giữa hai cặp cạnh này bằng nhau thì đó là hai tam giác đồng dạng với nhau.

  Ví dụ cho tam giác ABC và A’B’C’ nếu: 

  \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'}\, \, v\grave{a}\, \, \widehat{B} = \widehat{B'}\, \Rightarrow \bigtriangleup ABC\sim \bigtriangleup A'B'C'

  Trường hợp Góc Nhọn

  Hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau.

  Trường hợp Cạnh – Cạnh

  Hai tam giác vuông có hai cặp cạnh tỉ lệ với nhau là hai tam giác đồng dạng với nhau

  Tiểu họcĐã trả lời vào 12/04/2018
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.