Đường trung tuyến trong tam giác là gì vậy ạ?

Mọi người cho em hỏi đường trung tuyến trong tam giác là đường như thế nào? Nó có những tính chất gì? Một tam giác có tối đa bao nhiêu đường trung tuyến?

Câu hỏi của vào 04/04/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Đường trung tuyến là gì?

   Đường trung tuyến là một đường thẳng đi qua trung điểm của đường thẳng đó. Trung điểm là điểm chia đoạn thẳng thành 2 phần bẳng nhau.

   Đường trung tuyến trong tam giác

   Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện trong hình học phẳng. Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến.

   Tính chất đường trung tuyến

   Điểm giao nhau giữa 3 đường trung tuyến gọi là trọng tâm của tam giác. Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến gọi là trọng tâm của tam giác. Ký hiệu là G.

   G là trọng tâm tam giác ABC thì và D, E, F là trung điểm cách cạnh BC, AC và AB

   đường trung tuyến trong tam giác

   \frac{AG}{AD} = \frac{BG}{BE} = \frac{CG}{CF} = \frac{2}{3}

   Đường trung tuyến trong tam giác vuông

   Tam giác vuông là một trường hợp đặc biệt của tam giác, trong đó, tam giác sẽ có một góc có độ lớn là 90 độ, và hai cạnh tạo thành góc này vuông góc với nhau.

   Do đó, đường trung tuyến của tam giác vuông sẽ có đầy đủ những tính chất của một đường trung tuyến tam giác.

   Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

   Một tam giác có trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông.

   Công thức tính đường trung tuyến

   Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác, ta có thể tính độ dài 3 đường trung tuyến bằng định lý định lý Apollonius như sau:

   m_{a} = \sqrt{\frac{2b^{2} + 2c^{2} - a^{2}}{2}}

   m_{b} = \sqrt{\frac{2a^{2} + 2c^{2} - b^{2}}{2}}

   m_{c} = \sqrt{\frac{2a^{2} + 2b^{2} - c^{2}}{2}}

   Tiểu họcĐã trả lời vào 04/04/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.