Hai góc như thế nào thì gọi là đối đỉnh vậy ạ?

Trong hình học thì các góc có nhiều tính chất và nhiều loại góc khác nhau. Vậy 2 góc được gọi là đối đỉnh khi thoả mảng tính chất gì vậy ạ?

Câu hỏi của vào 05/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Định nghĩa 2 góc đổi đỉnh

   Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

   Gọi \dpi{100} \small \widehat{O1},\, \, \, \widehat{O2},\, \, \, \widehat{O3},\, \, \, \widehat{O4}  lần lượt là 4 góc được tạo thành bởi 2 tia xox, và yoy’ ta được

   2 góc đối đỉnh

   Nếu \dpi{80} \small \widehat{O1}  đối đỉnh với \dpi{80} \small \widehat{O3} thì

   Tia ox đổi với tia ox’

   Tia oy đối với tia oy’

   Nếu \dpi{80} \small \widehat{O2} đối đỉnh với \dpi{80} \small \widehat{O4} thì

   Tia ox’ đổi với tia ox

   Tia oy’ đối với tia oy

   Tính chất 2 góc đối đỉnh

   2 góc đổi đỉnh thì bằng nhau

   Nhưng điều ngược lại thì 2 góc bằng nhau thì chưa chắc đã đối đỉnh.

   Ví dụ 2 góc đối đỉnh

   Vẽ 2 đoạn thẳng là aa và bb cắt nhau tại O. Hãy tìm các cặp gắp đối đỉnh được tạo thành bởi 2 đoạn thẳng trên ?

   Đáp án:

   Đầu tiên ta phải vẽ 2 đoạn thẳng cắt nhau tại 1 điểm o theo như để bài nha.

   2 góc đối đỉnh

   Như hình vẽ ta sẽ đượ 2 cặp góc đối đỉnh là

   \dpi{100} \widehat{aOb} = \widehat{a'Ob'}

   \dpi{100} \widehat{aOb'} = \widehat{a'Ob}

   Tiểu họcĐã trả lời vào 05/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.