Hai góc như thế nào thì gọi là đối đỉnh vậy ạ?

Trong hình học thì các góc có nhiều tính chất và nhiều loại góc khác nhau. Vậy 2 góc được gọi là đối đỉnh khi thoả mảng tính chất gì vậy ạ?

Tiểu học Asked on 5 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa 2 góc đổi đỉnh

  Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

  Gọi \dpi{100} \small \widehat{O1},\, \, \, \widehat{O2},\, \, \, \widehat{O3},\, \, \, \widehat{O4}  lần lượt là 4 góc được tạo thành bởi 2 tia xox, và yoy’ ta được

  2 góc đối đỉnh

  Nếu \dpi{80} \small \widehat{O1}  đối đỉnh với \dpi{80} \small \widehat{O3} thì

  Tia ox đổi với tia ox’

  Tia oy đối với tia oy’

  Nếu \dpi{80} \small \widehat{O2} đối đỉnh với \dpi{80} \small \widehat{O4} thì

  Tia ox’ đổi với tia ox

  Tia oy’ đối với tia oy

  Tính chất 2 góc đối đỉnh

  2 góc đổi đỉnh thì bằng nhau

  Nhưng điều ngược lại thì 2 góc bằng nhau thì chưa chắc đã đối đỉnh.

  Ví dụ 2 góc đối đỉnh

  Vẽ 2 đoạn thẳng là aa và bb cắt nhau tại O. Hãy tìm các cặp gắp đối đỉnh được tạo thành bởi 2 đoạn thẳng trên ?

  Đáp án:

  Đầu tiên ta phải vẽ 2 đoạn thẳng cắt nhau tại 1 điểm o theo như để bài nha.

  2 góc đối đỉnh

  Như hình vẽ ta sẽ đượ 2 cặp góc đối đỉnh là

  \dpi{100} \widehat{aOb} = \widehat{a'Ob'}

  \dpi{100} \widehat{aOb'} = \widehat{a'Ob}

  Tiểu học Đã trả lời on 5 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.