Tam giác có bao nhiêu bất đẳng thức ?

Mọi người ơi trong tam giác có bao nhiêu bất đẳng thức vậy ạ?  Ai biết giúp minh với nha

Tiểu học Asked on 5 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa bất đẳng thức tam giác

  Trong 1 tam giác, tổng độ dài 2 cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại.

  VD: Cho tam giác ABC và ta có được các bất đẳng thức sau:

  bâc đẳng thức trong tam giác

   • AB + AC > BC
   • AC + BC > AB
   • AB + BC > AC

  Hệ quả bất đẳng thức tam giác

  Trong 1 tam giác, hiệu độ dài 2 cạnh bất kỳ bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

  Cho tam giác ABC ta có

   • AB > AC – BC
   • AB > BC – AC
   • AC > AB – BC
   • AC > BC – AB
   • BC > AB – AC
   • BC > AC – AB

  Nhận xét tổng quát về tam giác

  Trong 1 tam giác, độ dài 1 cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng 2 cạnh còn lại

  Trong tam giác ABC, với cạnh AB ta có:

  BC – AC < AB < BC + AC

  Ví dụ bất đẳng thức tam giác

  Cho tam giác ABC  có 2 cạnh BC = 1m, AC =  7m. Tìm độ dài cạnh AB và cho biết tam giác này là tam giác gì?

  Áp dụng bất đẳng thức ta được:

  AC - BC < AB < AC + BC\, \, \Leftrightarrow 7 - 1 < AB< 7 +1

  6 < AB<8

  Vì tam giác có cạnh là số nguyên nên cạnh AB = 7m.

  3 cạnh tam giác trên có độ dài khác. Vậy tam giác ABC là tam giác thường.

  Tiểu học Đã trả lời on 5 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.