Phương pháp rút gọn phân số?

Em cần mọi người giúp đỡ em về phần rút gọn phân số! Em đang vướn vào một số bài tập về cách tối giản phân số trong sách giáo khoa toán lớp 6 mà em còn mơ hồ về phần này quá. em cám ơn trước ah.

Câu hỏi của vào 29/03/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Rút gọn phân số là đưa phân số đó về tối giản nhất có thể. Có nghĩa là tử số và mẫu số không thể cùng chia hết cho số nào ngoại trừ số 1, hay những số đó là số nguyên tố.

   Cách rút gọn phân số

   Rút gọn phân số bình thường

   Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 hoặc -1 của chúng.

   Rút gọn phân số tối giản

   Phân số tối giản (phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là 1 hoặc -1. Để rút gọn được phân số tối giản bắt buộc bạn phải tìm được UCLN của tử và mẫu 2 phân số đó.

   Ví dụ rút gọn phân số

   Rút gọn phân số 16/8

   Ta thấy ước chung của 16 và 8 là 2 nên ta chia 2 cho cả tử và mẫu, ta được: \frac{16:2}{8:2} = \frac{8}{4}

   Xem thử phân số \frac{8}{4} có ước chung nào khác không? Vậy 8/4 có ước chung là 2. Nên ta có  \frac{8:2}{4:2} = \frac{4}{2} =2

   vậy kết quả phân số 16/8 = 2 .

   Cách rút gọn này thì bạn lần lượt chia phân số đó cho ước chung mà mình dễ tìm nhất. Nếu kết quả phân số tồn tại ước chung tiếp tục rút gọn. Tới khi không tồn tại ước chung giữa 2 phân số thì thôi .

   Rút gọn phân số  22/55

   Để tối giản phân số thì cần tìm UCLN của tử và mẫu phân số  \frac{22}{55}

   UCLN(22, 55) = 11. Nếu các bạn chưa biết cách tìm UCLN thì hãy tham khảo bài viết ước chung lớn nhất nhé. Vì UCLN là 11 ta lần lượt chia  22/55 cho 11

   \frac{22:11}{55:11} = \frac{2}{5}

   Vì 2/5  đều có tử số và mẫu số là số nguyên tố nên phân số này đã tối giản và không thể rút gọn thêm nữa. Bạn có thể luyện tập thêm phần rút gọn phân số ở bài 4 rút gọn phân số, rút gọn phân số – luyện tập.

   Tiểu họcĐã trả lời vào 30/03/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.