Cách tìm mẫu số chung giữa 2 phân số

Em có đọc được một bài tập yêu cầu tìm mẫu số chung lớn nhất hay nhỏ nhất giữa 2 phân số. Vậy mẫu số chung là gì vậy ạ?

Câu hỏi của vào 29/03/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Để cộng hoặc trừ các phân số có mẫu số khác nhau, trước tiên bạn phải tìm ra mẫu số chung nhỏ nhất giữa chúng. Đó chính là bội số chung nhỏ nhất của mỗi mẫu số ban đầu trong phương trình, hay chính là số nguyên nhỏ nhất có thể chia cho mỗi mẫu số.

   Xác định được mẫu số chung nhỏ nhất cho phép bạn chuyển đổi các mẫu số sang cùng một số giống nhau để bạn có thể cộng và trừ chúng.

   Cách tìm mẫu số chung nhỏ nhất

   1 Liệt kê các bội số của từng mẫu số

   Để tham khảo bội số chung là gì bạn có thể xem thêm cách tìm bội số chung nhỏ nhất nha

   2 Xác định bội số chung nhỏ nhất

   3 Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu

   Để đổi từng phân số trong phương trình sao cho giá trị phân số không đổi, bạn sẽ cần phải nhân tử số và mẫu số với cùng một thừa số mà bạn đã sử dụng để nhân mẫu số tương ứng khi tìm mẫu số chung nhỏ nhất.

   4 Tính phân số sau khi tìm được mẫu số chung nhỏ nhất.

   Ví dụ minh hoạ

   Cộng 2 phân số   1/2 + 1/3 ? 

   Để thực hiện được phép cộng 2 phân số này cùng mình thực hiện các bước sau

   Bước 1 : Tìm bội chung cho từng phân số

   • Bội số của 2 là : 2, 4, 6, 8, 10, 12 …
   • Bội số của 3 là : 3, 6, 9, 12,  15,  18, 21 …

   Bước 2 : Xác định bội số  chung nhỏ nhất giữ 2 số 2 và 3

   • 2 = 2 * 1
   • 3 = 3 * 1

   Nên BCNN(2, 3) = 2 * 3 = 6 

   Vậy mẫu số chung nhỏ nhất của phân số  1/2, 1/3  là 6

   Bước 3 : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu 

   • Thừa số phụ của 2 là 3
   • Thừa số phụ của 3 là 2

   Tiếp đến nhân từ và mẫu với thừa số phụ vừa tìm được ta được phân số mới là

   1/2 +  1/3 = 5/6 

    

   Tiểu họcĐã trả lời vào 29/03/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.