Lý thuyết và bài tập lũy thừa chi tiết?

Mình muốn ôn lại kiến thức về luỹ thừa, mọi người ai biết hướng dẫn giúp mình nha.

Câu hỏi của vào 29/03/2018   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Lũy Thừa là gì?

   Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b. Luỹ thừa ký hiệu là ab trong đó a là cơ số còn b là mũ của a hay còn được đọc là luỹ thừa bậc b của a. 

   Công thức tính luỹ thừa

   Luỹ thừa của số 0 và 1

   0n = 0

   1n  = 1

   Trong đó:

   n: là cơ số mũ là một số nguyên dương.

   Luỹ thừa 0 với bất kỳ cơ số mũ nào cũng bằng 0 và luỹ thừa 1 với bất kỳ cơ số nào cũng bằng 1

   Luỹ thừa với số mũ bằng 0

   Bất kỳ số nguyên nào nếu có mũ bằng 0 đều bằng 1

   a0 = 1

   VD : 190 = 1

   Luỹ thừa có số mũ âm

   a-n = 1/an = 1/a*a*a*a…*a

   Trong đó: a # 0 và n là cơ số mũ là số nguyên dương.

   VD: 3-2 = 1/3*3 = 1/9

   Luỹ thừa có số mũ nguyên dương

   Để tính an trong đó n là số nguyên dương bất kỳ ta chỉ cần nhân cơ số với số mũ

   Công thức 

   an = a * a * *a *a … *a nhân n chữ số a

   Có nghĩa là cơ số mũ bằng bao nhiêu thì ta nhân bao nhiêu lần a

   VD: Tính luỹ thừa 24

   Ta thấy 2 là cơ số và mũ = 4 nên 24  = 2*2*2*2  = 16

   Tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên dương

   • am + n  = am * an trong đó m và n là số nguyên dương
   • am –  n  = am/an ( a # 0)
   • (am)n =  amn
   • (a * b)n = an * bn
   • (a/b)n =  an / bn

   Bạn có thể xem thêm cách giải bài tập trong lũy thừa toán lớp 6 với từ khóa: bài 7: lũy thừa với số mũ thự nhiên – nhân hai lũy thừa cùng cở số, lũy thừa với số mũ thự nhiên – nhân hai lũy thừa cùng cở số – luyện tập, bài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ số.

   Tiểu họcĐã trả lời vào 29/03/2018

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.