Kiến thức cơ bản nhất về đa thức?

Em muốn ôn tập lại kiến thức cơ bản về đa thức như định nghĩa, các phép tính hay tính chất đơn thức? Ai biết giúp em với ạ?

Tiểu học Asked on 3 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa đa thức

  Đa thức là tổng gồm nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức được gọi là 1 hạng tử của đa thức.

  VD: 2xy + 3x2y5 là một đa thức

  Đa thức một biến

  Đa thức một biến là tổng các đơn thức cùng một biến

  VD : x + x3 – x2 là đa thức với chỉ 1 biến x

  Các phép tính đa thức

  Không giống như đơn thức, trên đa thức chỉ thực hiện được 2 phép tính là cộng và trừ

  Phép cộng đa thức

  Viết liên tiếp các hạng tử của đa thức cùng với dấu. Sau đó thu gọn đa thức nếu chúng có cùng hạn tử

  VD : Tính đa thức sau : (x + y ) +(2x-y)

  Ta gộp các hạn tử cùng biến lại với nhau

  (x + y ) +(2x-y) = (x + 2x) + (y –y) = 3x

  Phép trừ đa thức

  Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu, còn đa thức thứ hai thì viết lại nhưng đổi dấu đa thức. Sau đó thu gọn đa thức nếu có thể tối giản được.

  VD: tính đa thức (x + y )  – (2x-y)

  Đa thức đầu tiên không dấu nên ta giữ nguyên, đa thức thứ hai có dấu – phía trước nên ta đổi dấu đơn thức trong ngoặc

  (x + y ) +(2x-y) = x + y – 2x + y = (x – 2x) + (y + y) = -x + 2y

  Thu gọn đơn thức

  Để thu gọn đơn thức ta tiến hành cộng các đơn thức đồng dạng với nhau (đơn thức đồng dạng là đơn thức có cùng biến và cùng số mũ, hạng tử có thể khác nhau)

  VD: cho đa thức 2x2 – 3y + 4x2

  Ta thấy đa thức trên có cùng biến là x2 nên tiến hành thu gọn như sau

  (2x2  + 4x2 ) -3y = 6x2 + 3y

  Bậc của đa thức

  Trong đa thức để xác định bậc ta lấy bậc cao nhất của các đơn thức trong đa thức và bậc đó là bậc của đa thức

  VD: 4x – 5x5  + 2y2

  Ta thấy đa thức trên gồm 3 đơn thức là 4x, -5x5 và 2y2

  Ta sẽ xét từng bậc của đơn thức

  • 4x: mũ có bậc 1
  • -5x5: mũ có bậc 5
  • 2y2: mũ có bậc 2

  Vậy biến x có bậc cao nhất là 5 và biến y có bậc cao nhất là 2

  Tiểu học Đã trả lời on 3 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.