1 tấn bằng bao nhiêu kg? Quy đổi tấn sang kg, tạ yến…

1 tấn bằng bao nhiêu kg? Quy đổi tấn sang tạ, yến, kg, gram

Lớp mầm Asked on 19 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả lời

Tấn (Tonne) là đơn vị đo lường khối lượng cổ của việt nam. Hiện nay thì 1 Tấn bằng 1000kg nha bạn còn lúc xưa khi nói 1 tấn thì chỉ có 604,5kg nhé. Tấn vẫn là đơn vị được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thương mại của Việt Nam nước ta.

Quy đổi tấn sang tạ, yến, kg, g, lạng

1 Tấn = 10 Tạ.

1 Tấn = 100 Yến.

1 Tấn = 1000 kg.

1 Tấn = 10.000 Lạng. 

1 Tấn = 1.000.000 g.

Phân biệt Tấn (ton) nước anh và mỹ

Ở hai nước anh và mỹ tấn (ton) của họ không tuân thủ theo Tấn (Tonne ) trong hệ thống đo lường SI quốc tế nhé. Ở nước mỹ 1 tấn (Tiếng anh ton) hay con gọi là short ton (chúng ta tạm dịch là tấn thiếu) 1 ton (short ton) = 2000 pound = 907,18474 kg.  Còn ở nước anh thì là long ton (tạm dịch là tấn dư) 1 ton (long ton) = 2240 pound = 1016,0469088 kg. Vì chúng thoàn toàn khác với Tonne trong hệ đo lường si quốc tế nhé.

Giáo Sư Đã trả lời on 19 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.