Điều kiện để 2 đường thẳng song song

Điểu kiện như thế nào để chứng minh được 2 đường thẳng song song với nhau. cho mình ví dụ nữa thì quá tuyệt với nha mọi người.

Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Định nghĩa 2 đường thẳng song song

   Hai đường thẳng được gọi là song song khi chúng cùng nằm trên một mặt phẳng và không có điểm chung. 2 đường thẳng bất kỳ trong hình học phẳng Euclide chỉ có thể rơi vào 3 trường hợp sau:

   • Trùng nhau
   • Song song với nhau
   • Cắt nhau tại ít nhất 1 điểm nào đó

   Cách nhận biết 2 đường thẳng song song

   • Hai góc so le trong bằng nhau.
   • Hai góc đồng vị bằng nhau
   • Hai góc trong cùng phía bù nhau.

   Ký hiệu 2 đường thẳng song song

   Ký hiệu: “//”

   VD: AB song song với CD thì ta ký hiệu AB // CD

   Tính chất  2 đường thẳng song song

   • Một đường thẳng là song song với chính nó.
   • Nếu một đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) thì (d’) cũng song song với (d),
   • Nếu một đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) và nếu (d’) song song với (d”) thì (d) cũng song song với (d”).

   Về chứng minh hai đường thẳng song song thì rất dễ. Bạn chỉ cần lấy định nghĩa, tính chất hoặc cách nhận biết áp dụng vào sẽ chứng minh đươc nhé. 

   Tiểu học                 Đã trả lời vào 05/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.