Thế nào là đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp?

Mọi người cho em hỏi thế nào là đường tròn nội tiếp hay ngoại tiếp bên trong một đường tròn vậy ah?

Câu hỏi của vào 17/04/2018   danh mục: Toán Học.
1 Trả lời

  Định nghĩa đường trọn ngoại tiếp

  Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của đa giác là đường tròn ngoại tiếp của đa giác đó. Và đa giác đó gọi là đa giác nội tiếp đường tròn

  Ví dụ: đường tròn tâm I là đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.

  đường tròn ngoại tiếp

  Định nghĩa đường tròn nội tiếp

  Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác là đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác đó được gọi là đa giác ngoại tiếp đường tròn.

  Ví dụ: Đường tròn tâmI nội tiếp trong tam giác ABC.

  đường tròn nội tiếp

  Tính chất đường tròn nội tiếp

  Bất kỳ một đa giác đều nào cũng có 1 và chỉ một đường tròn nội tiếp và chỉ có 1 và chỉ một đường tròn ngoại tiếp.

  Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác

  Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường trung trực trong tam giác.

  Tâm đường tròn nội tiếp trong tam giác là giao điểm của 3 đường phân giác.

  Tiểu họcĐã trả lời vào 17/04/2018

 • Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.