Điều kiện để 2 đường thẳng vuông góc?

Đường thẳng vuông góc là đường như thế nào vậy a? Cách vẽ một đường thẳng vuông góc trong hình học phẳng?

Câu hỏi của vào 05/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Định nghĩa hai đường thằng vuông góc

   Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90 độ.

   Cho đoạn thẳng xx và yy cắt nhau tại giao điểm o. Nếu như đoạn xx cắt đoạn yy và trong các góc tạo thành một góc vuông ( góc = 90 độ ) thì 2 đường thẳng đó được gọi vuông góc với nhau.

   Ký hiệu hai đường thằng vuông góc

   Ký hiệu  XX’  \large \perp  YY’

   Cách vẽ hai đường thằng vuông góc.

   Ta dùng thước êke để vẽ hai đường thằng vuông góc, dùng thước êke bạn sẽ đo được góc vuông là 90 độ nhé.

   Chức minh 2 đường thẳng vuông góc

   Vì góc oxy kề bù với yox’ nên oxy + yox’ = 180 độ

   Suy ra yox’ = 180 độ – oxy = 180 – 90 = 90 ( oxy là góc vuông và bằng 90 độ )

   Vì oxy và ox’y’ là 2 góc đối đỉnh

   Nên oxy = ox’y’ => y’ox cũng bằng 90 độ.

   Những cách gọi khác về 2 đường thẳng vuông góc

   Khi đường thẳng xx và yy’ là 2 đường thẳng vuông góc và cắt nhau tại o thì

    • Đường thằng yy vuông góc với đường thẳng xx’ tại o
    • Đường thẳng xx’, yy’ vuông góc với nhau tại o
    • Đường thẳng xx’ vuông góc với đường thẳng yy’ tại o

   Tính chất 2 đường thẳng vuông góc

   Có 1 và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm o và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

   Trung họcĐã trả lời vào 05/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.