Những dấu hiệu nhân biết tiếp tuyến đường tròn?

Mọi người cho e hỏi những dấu hiệu nào nhân biết tiếp tuyến của đường tròn không ạ?

Câu hỏi của vào 17/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn là một trong những kiến thức cơ bản giúp các bạn chứng minh một đường tròn nội tiếp hay ngoại tiếp trong đường tròn.

   Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn

   Tính chất đường tiếp tuyến trong đường tròn

   Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

   tiếp tuyến đường tròn

   Đấu hiệu nhân biết tiếp tuyến

   Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.

   Bài tập ví dụ

   Cho tam giác ABC có AB=3, AC=4, BC=5. Vẽ đường tròn (B;BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

   RE: Những dấu hiệu nhân biết tiếp tuyến đường tròn ?

   Ta có

   BC^{2} = AB^{2} + AC^{2} \Leftrightarrow 5^{2} = 3^{2} + 4^{2}

   \Rightarrow AC \perp AB

   Vậy AC là tiếp tuyến của đường tròn

   Tiểu họcĐã trả lời vào 17/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.