Số vô tỉ là gì? cách nhận biết số vô tỉ?

Mọi người ơi cho em hỏi số vô tỉ là gì vậy ạ? Khi nhìn 1 dãy số trong toán học thì cách nào nhận biết số vô tỉ nhanh nhất.

Câu hỏi của vào 30/03/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời
   Trả lời hay nhất

   Định nghĩa số vô tỉ

   Số vô tỉ là số không thể biểu diễn dưới dạng tập hợp các phân số \dpi{100} \small \frac{a}{b} với  a, b là số nguyên và b # 0. Hay nói cách khác là số vô tỉ không thể biểu diễn dưới dạng tỉ số. Một số vô tỉ hoặc là số siêu việt hoặc là số đại số, trong đó hầu hết các số vô tỉ đều là số siêu việt và số siêu việt là số vô tỉ.

   Tập hợp số vô tỉ

   Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được và dùng giá trị tuyệt đối làm độ đo khoảng cách.

   Tập hợp số vô tỉ ký hiệu là \dpi{100} \small \mathbb{I}

   \dpi{100} \small \mathbb{I} = \left \{ x|x\, \neq \, \frac{m}{n}\, \forall m\in \, \mathbb{Z},\, \forall n\, \in \, \mathbb{Z}^{*} \right \}

   Số vô tỉ siêu viêt

   số thực hay số phức nhưng không là nghiệm của phương trình đại số nào.

   Ví dụ số siêu việt: số e và số π là số vô ti siêu việt

   Số vô tỉ đại số

   Là một nghiệm số thực hay số phức của một phương trình đại số.

   Ví dụ số đại tỉ: \dpi{100} \small \sqrt{17},\, \, \, \sqrt[3]{5},\...

   Trung họcĐã trả lời vào 30/03/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.