Quy tắc dấu ngoặc các bạn lớp 6 nên biết?

Mình không hiểu quy tắc đổi dấu trong ngoặc có tuân theo quy tắc nào không vậy? ai có thể giải thích cho mình về quy tắc dấu ngoặc không ah.

Câu hỏi của vào 29/03/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Dấu ngoặc giúp cho việc tính toán các giá trị biểu thức rõ ràng. Mức độ ưu tiên các biểu thức trong ngoặc là nhân chia trước, cộng trừ sau. Một trong những kiến thức mà các bạn nên biết là quy tắc dấu ngoặc

   Quy tắc dấu ngoặc

   Khi bỏ dấu ngoặc có dấu  −  đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng có trong dấu ngoặc dấu  + thành dấu  −  và dấu  −  thành dấu  +

   Khi bỏ ngoặc có dấu + thì giữ nguyên dấu tất cả các dấu trong ngoặc.

   Ví dụ quy tắc dấu ngoặc

   Mình sẽ lấy ví dụ từ bộ sách giáo khoa toán lớp 6 theo chuẩn của bộ giáo dục

   Bài 1: Tính (-20) + 5 + 8 + 20

   Đáp án:  [ (-20) + 20] + ( 5 + 8 ) = 0 + 13 = 13

   Bài 2 : (-5) + (-10) + 16 + (-1)

   Đáp án : [ (-5) + (-10) + (-1)] + 16 = -16 + 16 =  0

   Bài 3: x – 5 =-( 3 +  4)

   Đáp án: x – 5 =  -3  – 4 ( vì trước dấu ngoặc là phép trừ nên ta đổi dấu trong ngoặc.

   X – 5 = – 7

   X = -7 + 5  => x = -2

   Để rèn luyện cho thành thạo hơn trong viêc giải bài tập về quy tắc về dấu ngoặc thì bạn hãy tham khỏa bài tập về quy tắc dấu ngoặc trong sách giáo khoa toán lớp 6 tại link: chương II – bài 8 quy tắt dấu ngoặc

   Trung họcĐã trả lời vào 29/03/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.