RE: Quy tắc dấu ngoặc các bạn lớp 6 nên biết ?

Mình không hiểu  quy tắc đổi dấu trong ngoặc có tuân theo quy tắc nào không vậy ?

Thuỷ Top Tiểu học Asked on 29 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
1 Trả Lời

Dấu ngoặc giúp cho việc tính toán các giá trị biểu thức rõ ràng. Mức độ ưu tiên các biểu thức trong ngoặc là nhân chia trước, cộng trừ sau. Một trong những kiến thức mà các bạn nên biết là quy tắc dấu ngoặc. 

Quy tắc dấu ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu  −  đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng có trong dấu ngoặc dấu  + thành dấu  −  và dấu  −  thành dấu  +

Khi bỏ ngoặc có dấu + thì giữ nguyên dấu tất cả các dấu trong ngoặc.

Ví dụ minh hoạ

Mình sẽ lấy ví dụ từ bộ sách giáo khoa toán lớp 6 theo chuẩn của bộ giáo dục

Bài 1 : Tính (-17) + 5 + 8 + 17

Đáp án :  [ (-17) + 17] + ( 5 + 8 ) = 0 + 13 = 13

Bài 2 : (-5) + (-10) + 16 + (-1)

Đáp án : [ (-5) + (-10) + (-1)] + 16 = -16 + 16 =  0

Bài 3 : x – 5 = -( 3 +  4)

Đáp án : x – 5 =  -3  – 4 ( vì trước dấu ngoặc là phép trừ nên ta đổi dấu trong ngoặc.

X – 5 = – 7

X = -7 + 5  => x = -2

Tiểu học Đã trả lời on 29 Tháng Ba, 2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.