Lý thuyết và bài tập đại lượng tỉ lệ nghịch?

Em muốn ôn lại kiến thức về đại lượng tỉ lệ nghịch trong toán học, mọi người ai nhớ định nghĩa hay bài tập liên quan đến đại lượng tỉ lệ nghịch giúp em nha?

Câu hỏi của vào 02/04/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Định nghĩa tỉ lệ nghịch

   Tỉ lệ nghịch là mối tương quan giữa hai đại lượng, mà nếu tăng đại lượng này bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm bấy nhiêu lần. 

   Nói khác đi là: Nếu a là đại lượng thứ nhất, thì đại lượng tỉ lệ nghịch với a là nghịch đảo có hệ số của a là (k/a), và  k  là một hằng số dương bất kì. Khái niệm tỉ lệ nghịch trái ngược với khái niệm tỉ lệ thuận trong toán học.

   Công thức tỉ lệ nghịch

   y = \frac{a}{x} \, \, \, hay\, \, x.y = a

   Có nghĩa là y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a và a là hằng số khác 0.

   Tính chất tỉ lệ nghịch

   Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia luôn là một hằng số.

   x_{1}y_{1} = x_{2}y_{2} = x_{3}y_{3}\, ...= a

   Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

   \frac{x1}{x2} = \frac{y1}{y2};\, \, \, \frac{x1}{x3} = \frac{y1}{y3};\, \, \frac{x1}{x4} = \frac{y1}{y4}\, ...

   Bài tập đại lượng tỷ lệ nghịch

   Bài 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15. Xác định hệ số tỉ lệ và tìm giá trị của y khi x = 6

   Đáp án:

   x.y = a\, \Rightarrow a = 15.8 = 120

   Vậy hệ số tỉ lệ nghịch a = 120

   Bài 2: Tìm y khi biết x =  6.

   Theo công thức ta có: 

   x.y = a \, \Rightarrow y = \frac{a}{x} = \frac{120}{6} = 20

   Vậy y = 20.

   Trung họcĐã trả lời vào 02/04/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.