Tỉ lệ thức là biểu thức như thế nào ạ?

Mọi người ai còn nhớ tỉ lệ thức là gì? Tính chất hay ví dụ minh hoạ một tỉ lệ thức không  trong toán học không ạ?

Câu hỏi của vào 30/03/2018   danh mục: Toán Học.
1 Trả lời

Tỉ lệ thức là gì?

Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số có dạng:

\frac{a}{b} = \frac{c}{d}

Hay còn được viết dưới dạng: 

a:b = c:d

Trong đó:

  • a, b, c, d là các số hạng của tỉ lệ thức.
  • a, d : là các số hạng ngoài hay gọi là ngoại tỉ.
  • b, d :  là các số hạng trong hay gọi là trung tỉ.

Tính chất tỉ lệ thức

Tính chất 1

Nếu  \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \, \, \, th\grave{i}\, \, \, a.d = b.c

Tính chất 2

Nếu a.d = b.c \, \, \, v\grave{a}\, \, a,b,c,d\, \neq 0 thì ta có các tỉ lệ thức như sau:

\frac{a}{b} = \frac{c}{d}

\frac{a}{c} = \frac{b}{d}

\frac{b}{d} = \frac{c}{a}

\frac{d}{c} = \frac{b}{a}

Tính chất dãy tỉ lệ thức

\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a +c}{b+d} = \frac{a-c}{b - d}  (b \neq \, \pm \, d)

Mở rộng dãy tỉ lệ thức

\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{a + c+e}{b +d+f} = \frac{a-c+e}{b-d+f}

\dpi{100} \frac{a}{b} = \frac{c}{d} =\frac{e}{f}\, \, \Leftrightarrow \, a:c:e = b:d:f

Bài tập ví dụ tỉ lệ thức

Cho tỉ lệ thức \dpi{100} \frac{x}{2} = \frac{3}{4}. Tìm giá trị x

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta có:

\dpi{100} \frac{x}{2} = \frac{3}{4}\, \Leftrightarrow x.4 = 2.3

\dpi{100} \Leftrightarrow 4x = 6\, \, \Rightarrow x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}

Chắc có nhiều bạn thắc mắc tại sao \dpi{100} \frac{6}{4} = \frac{3}{2} phải không? Vì phân số trên chưa tối giản, nên mình rút gọn phân số để kết quả tối ưu nhất.  Các bạn có thể tham khảo cách rút gọn phân sốbài tập rút gọn phân số nếu chưa nắm vững kiến thức trên nha.

Tiểu họcĐã trả lời vào 30/03/2018
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.